18. Darbo užmokesčio skaičiavimo atmintinė Buhalteriui

Atmintinė BuhalteriuiPersonalo valdyme bei darbo užmokesčio skaičiavimuose kiekvienas už personalo valdymą atsakingas asmuo ar buhalteris laikosi tam tikros darbų sekos: darbuotojo priėmimas į darbą, atlyginimo skaičiavimas, mėnesinių ataskaitų VMI ir Sodrai pateikimas, mėnesinių mokesčių apmokėjimai, darbo sutarties nutraukimas. Pateikiame šių pagrindinių darbų atmintinę, išskiriant ataskaitų pateikimo ir mokesčių sumokėjimo terminus Valstybinėms institucijoms.

Darbuotojo įdarbinimas.

  • Sodrai teikiamas 1-SD pranešimas, kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti.
  • Kiekvieną mėnesio darbo dieną yra pildomas darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštis – tabelis. Mėnesio pabaigoje viso mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra atspausdinamas ir atsakingų asmenų pasirašomas – oficialus dokumentas, įrodantis darbuotojų faktiškai dirbtą laiką. Dokumentas gali būti pasirašomas skaitmeniniu elektroniniu parašu ir saugomas įmonės dokumentų valdymo sistemoje.
  • Kiekvieno mėnesio pradžioje yra skaičiuojamas darbuotojų darbo užmokestis už praėjusį išdirbtą mėnesį. Sukuriamas ir atsakingų asmenų pasirašomas darbo užmokesčio žiniaraštis - oficialus dokumentas, įrodantis darbuotojams priklausantį darbo užmokestį. Dokumentas gali būti pasirašomas skaitmeniniu elektroniniu parašu ir saugomas įmonės dokumentų valdymo sistemoje.

Mėnesinės ataskaitos.

  • Kiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams priskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. SAM pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki sekančio mėnesio 15 dienos (pvz.: kovo mėnesio deklaracija turi būti pateikta iki balandžio 15d.). SAM pranešimas teikiamas per Sodros elektroninio deklaravimo sistemą.
  • GPM313 - mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija. Deklaracijoje pateikiama informacija apie per mokestinio laikotarpio mėnesį išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės apmokestinamosioms pajamoms, nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams. Deklaracija turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos (pvz.: kovo mėnesio deklaracija turi būti pateikta iki balandžio 15d.). GPM313 deklaracija teikiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) elektroninio deklaravimo sistemą.

Metinės ataskaitos.

  • GPM312 - metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija. Deklaracijoje pateikiama informacija apie per metus išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės apmokestinamosioms pajamoms, nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams. Deklaracija turi būti pateikta už einamuosius metus iki kitų metų vasario 15 dienos (pvz.: už 2016 metus deklaracija turi būti pateikta iki 2017 m. vasario 15d.). FR0573 deklaracija teikiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą.

Mėnesiniai mokesčiai.

  • Mokesčiai Sodrai. Kiekvieną mėnesį Sodrai yra mokami socialinio draudimo įmokos. Įmokos už einamąjį mėnesį turi būti sumokamos iki kito mėnesio 15 dienos (pvz.: kovo mėnesio įmokos turi būti sumokėtos iki balandžio 15 d.). Mokant socialinio draudimo įmoką bankiniu pavedimu, reikia nurodyti įmokos kodą – 252. Surenkamosios Sodros sąskaitos.
  • Mokesčiai VMI. Kiekvieną mėnesį VMI yra mokamas gyventojų pajamų mokestis. Jei darbuotojui buvo išmokėta išmoka, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriama gyventojo A klasės apmokestinamosioms pajamoms, laikotrapiu nuo einamojo mėnesio 1 dienos iki einamojo mėnesio 15 dienos, tuomet gyventojų pajamų mokestis VMI turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 15 d. Jei darbuotojui buvo išmokėta išmoka, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriama gyventojo A klasės apmokestinamosioms pajamoms, laikotrapiu nuo einamojo mėnesio 16 dienos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, tuomet gyventojų pajamų mokestis VMI turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Pvz.: darbuotojui kovo 3 d. buvo išmokėta išmoka, gyventojų pajamų mokestį priklausantį tai išmokai VMI reikia sumokėti iki kovo 15 d. Mokant gyventojų pajamų mokestį bankiniu pavedimu, reikia nurodyti įmokos kodą – 1311. Surenkamosios VMI sąskaitos.

Darbo sutarties nutraukimas.

  • Sodrai teikiamas 2-SD pranešimas, kuriuo Sodra informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei trys darbo dienos po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju.