fbpx

Naujienos

sodraSodros Mokesčių pasikeitimai

Nuo 2017 liepos 01 d. Sodroje vyksta pakeitimai - draudėjams keičiasi socialinio draudimo  įmokų tarifai, taip pat draudėjai turės informuoti apie terminuotas darbo sutartis. Kaip Sodra teigia, vienų įmokų tarifams didėjant, kitų - mažėjant, daugumos nebiudžetinio sektoriaus draudėjų įmokos nuo liepos 1 dienos nesikeis - liks 31 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio. Įmokos padidės tik už tuos darbuotojus, kurie dirba pagal terminuotas sutartis.


Kviečiame išbandyti atnaujintas nemokamas skaičiuokles:

atlyginimų ir mokesčių skaičiuoklękurioje yra atsižvelgiama ar darbo sutartis terminuota ar neterminuota. Atvaizduojami visi mokesčiai ir matote kokias sumas Jums reikės pervesti darbuotojui, Sodrai bei VMI.

atostoginių skaičiuoklę, kurioje paskaičiuosite atostoginių dydį, pagal paskutinių mėnesių gautą darbo užmokestį ir darbo dienų skaičių.

Išbandyti Personalo valdymas programą


Nuo 2017 m. liepos draudėjams, turintiems samdomų darbuotojų:

  • 1 procentu mažėja pensijų socialinio draudimo įmokos - jos sudarys 22,3 proc. darbuotojo darbo užmokesčio.
  • Tačiau didėja nedarbo socialinio draudimo įmokos, jų tarifas diferencijuojamas į 1,6 proc. įmokas už neterminuotam laikui įdarbintus darbuotojus ir 3,2 proc. už darbuotojus, dirbančius pagal terminuotas (laikinojo, pameistrystės, projektinio, sezoninio darbo, darbo vietos dalijimosi) sutartis.
  • Taip pat prisideda 0,5 proc. Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoka.

Įmokos rūšis (draudėjo dalis)

Tarifas iki 2017-06-30

Tarifas nuo 2017-07-01

Draudėjo įmokos Pensijų socialiniam draudimui

23,3 proc.

22,3 proc.

Ligos socialiniam draudimui

1,2 proc.

1,2 proc.

Motinystės socialiniam draudimui

2,2 proc.

2,2 proc.

Nedarbo socialiniam draudimui

1,1 proc.

1,6 proc.

(terminuotoms sutartims 3,2 proc.)

Privalomajam sveikatos draudimui

3 proc.

3 proc.

Garantiniam fondui

0,2 proc.

0,2 proc.*

Ilgalaikio darbo išmokų fondui

-

0,5 proc.**

Iš viso draudėjo (be įmokų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui)

31 proc.

31 proc.

(terminuotoms sutartims 32,6 proc.)

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

I-grupė  0,18 proc.

I-grupė  0,18 proc.

II-grupė 0,39 proc.

II-grupė 0,39 proc.

III-grupė 0,9 proc.

III-grupė 0,9 proc.

IV-grupė 1,8 proc.

IV-grupė 1,8 proc.

Apdraustojo įmokos Pensijų socialiniam draudimui

3 proc. (savarankiškai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose - 5 proc.)

3 proc. (savarankiškai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose - 5 proc.)

Sveikatos draudimui

6 proc.

6 proc.

* įmokos netaikomos biudžetinėms įstaigoms, Lietuvos bankui, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms.
** įmokos netaikomos biudžetinėms įstaigoms ir Lietuvos bankui.
Pagal Sodros pakeitimus atnaujinome ir mūsų darbo užmokesčio ir mokesčių skaičiuoklę.

Reikės pateikti duomenis apie terminuotas sutartis

Draudėjai per liepos mėnesį „Sodrai“ privalės pateikti duomenis apie galiojančias terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki šių metų birželio 30 dienos.
Duomenys bus teikiami nauja terminuotų darbo sutarčių (TDS) forma „Informacija apie galiojančias terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017-06-30“ per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui. Forma bus aktyvuota liepos 1 dieną. Formą galima pildyti dviem būdais:

  • automatiniu būdu užpildant TDS formos ruošinį asmenų duomenimis ir pažymint tik tuos asmenis, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis;
  • rankiniu būdu nurodant asmenis, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis.

Apie apdraustuosius, kuriems terminuotos darbo sutartys baigiasi 2017 m. liepos mėnesį, informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip likus vienai dienai iki atleidimo iš darbo dienos. Šiuo atveju duomenys teikiami per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui:

  • 2-SD forma, nurodant draudimo pabaigą 2017-06-30, 2017 m. birželio mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, ir įmokų sumas bei priežastį 96 – darbo sutarties rūšies priskyrimas;
  • 1-SD forma, nurodant draudimo pradžią 2017-07-01 ir priežastį 96 – darbo sutarties rūšies priskyrimas;
  • 2-SD forma, nurodant terminuotos darbo sutarties pabaigos datą, 2017 m. liepos mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, sumą, ir įmokų sumą (kurią apskaičiuojant taikomas 3,2% nedarbo draudimo įmokos dydis) bei teisės aktas, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo.

Nuo liepos 01 d. teikiant duomenis apie asmens priėmimą į darbą pagal darbo sutartį, draudėjai 1-SD formoje privalės nurodyti darbo sutarties rūšį pagal klasifikatorių.

Mūsų BSS ERP programoje esančios formos bus atnaujintos, kai Sodra pateiks jų naujas šių formų versijas. Taip pat BSS ERP programoje atsiras šios darbo sutarčių rūšys (nuo liepos 01 d. jos bus naudojamos pildant 1-SD formą):
01 – neterminuota darbo sutartis
02 – terminuota darbo sutartis;
03 – laikinojo darbo sutartis:
031 – terminuota laikinojo darbo sutartis;
032 – neterminuota laikinojo darbo sutartis;
04 –  pameistrystės darbo sutartis;
05 –  projektinio darbo sutartis;
06 –  darbo vietos dalijimosi darbo sutartis:
061 – terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;
062 – neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;
07 – darbo keliems darbdaviams sutartis:
071 – terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;
072 – neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;
08 – terminuota sezoninio darbo sutartis:
081 – terminuota sezoninio darbo sutartis.
082 – neterminuota sezoninio darbo sutartis.

Daugiau informacijos rasite  čia.

Visus BSS ERP Verslo valdymo sistemos atnaujinimus mūsų klientai gauna NEMOKAMAI!

Kitos naujienos

Daugiau