fbpx

Naujienos

BSS sodraSODRA įmokų pokyčiai nuo 2018 m. sausio 1 dienos:

Naujieji metai visada atneša aibę naujovių mokesčių srityje. Tai optimaliausias laikas naujų mokesčių tarifų taikymui. Siekdami padėti savo klientams nepasimesti mokesčių pokyčių karuselėje rekomenduojame peržiūrėti SODROS puslapyje esančius įmokų tarifus, kurie taikomi nuo 2018 sausio 1 dienos.

Pagrindiniai įmokų tarifų pokyčiai yra šie:

Asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartis  mažėja nedarbo socialiniam draudimui įmoka (nuo 1,6 iki 1,4 proc., terminuotoms sutartims nuo 3,2 iki 2,8 proc.), didėja II grupės nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinų ligų socialiniam draudimui įmokos (nuo 0.39 iki 0,43 proc.)

Darbdavio mokami mokesčiai Sodrai yra skirstomi sekančiai (aktualu nuo 2018 m. sausio 1 d.):

Mokesčio paskirtis Samdomam darbuotojui pagal neterminuotą darbo sutartį % Samdomam darbuotojui pagal terminuotą darbo sutartį % Užsieniečiui* darbuotojui pagal neterminuotą darbo sutartį % Užsieniečiui* darbuotojui pagal terminuotą darbo sutartį %
Pensijų socialiniam draudimui 22,3 22,3 22,3 22,3
Ligos socialiniam draudimui 1,4 1,4 1,4 1,4
Motinystės socialiniam draudimui 2,2 2,2 2,2 2,2
Nedarbo socialiniam draudimui 1,4 2,8 1,4 2,8
Privalomajam sveikatos draudimui 3 3 0 0
Garantiniam fondui 0,2 0,2 0,2 0,2
Ilgalaikio darbo išmokų fondui 0,5 0,5 0 0
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui 0,18 0,18 0,18 0,18
Viso %: 31,18 32,58 27,68 29,08

*Užsieniečiai, turintys vizą bei dirbantys pagal darbo sutartis Lietuvoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvą ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui).

Svarbu ir tai, kad darbdaviai už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia minimalios mėnesinės algos, turės sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnių pajamų nei MMA. Taip bus užtikrinima, kad net ir mažiausias pajamas gaunantys darbuotojai turės galimybę sukaupti metų stažą ir gauti visas socialines garantijas. Pabrėžiama, kad įmokų „grindys“ nesusijusios su etatais ir nepriklauso nuo to, ar žmogus dirba pilnu ar puse etato. Jos priklauso nuo atlyginimo: socialinio draudimo įmokos būtų priskaičiuotos nuo ne mažesnės nei minimalios algos.

Taip pat norime akcentuoti SODROS paskelbtą informaciją, kur nurodoma, kad nuo  2018 m sausio 1 dienos įsigalioja  Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straipsnių pakeitimo 2017-12-05 įstatymas Nr. XIII-823 (toliau - VSD įstatymo pakeitimo įstatymas; TAR, 2017-12-13, Nr. 2017-20047), kuriuo pakeista VSD įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią nedarbo draudimo įmokos tarifas didinamas du kartus tik Darbo kodekso 66 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytoms terminuotoms darbo sutartims. Todėl, terminuotoms laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams ir sezoninio darbo sutartims nuo 2018-01-01 netaikomas didesnis (du kartus) nedarbo draudimo įmokos tarifas. Draudėjai už šiuos apdraustuosius asmenis turės mokėti nepadidintą nedarbo draudimo įmokos tarifą.

Savo klientus informuojame, kad BSS Atlyginimai ir personalas sistemoje visi pokyčiai, susiję su SODRA įmokų pokyčiais,  yra atlikti. Taip pat esame atnaujinę ir viešai prieinamą Atlyginimų bei mokesčių skaičiuoklę.

Kitos naujienos

Daugiau