fbpx

Naujienos

SODRA „grindys“: kam ir kaip jos bus taikomos?

SODRA „grindys“: kam ir kaip jos bus taikomos?

Daugelis buhalterių su nerimu laukia sausio pabaigos, kai SODRA pateiks darbdaviams informaciją apie darbuotojus, kuriems turi būti primokama socialinio draudimo įmoka dėl nuo 2018 metų sausio 1 dienos įsigaliojusių SODRA „grindų“ taikymo. Primename, kad SODROS nustatytos „grindys“ – tai prievolė darbdaviui už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia minimalios mėnesinės algos (400 EUR), sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnių pajamų nei minimalus mėnesio atlyginimas.

 

Prievolė netaikoma tik šiais atvejais:
o darbuotojas dirba daugiau nei vienoje darbovietėje (pagal darbo sutartį ar tarnybos pagrindu)
o darbuotojas gauna senatvės ar netekto darbingumo pensiją
o darbuotojas yra jaunesnis nei 24 metai
o darbuotojas yra draudžiamas valstybės lėšomis (auginantiems vaiką iki trejų metų; slaugantiems namuose neįgalų asmenį; privalomosios pradinės karo tarnybos kariams, dvasininkams ir vienuoliams; meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys (VSDĮ 6 str. 2, 3, 4, 6 ir 7 d.)).

SAM pranešimuose darbdavys turi deklaruoti faktinę darbuotojui apskaičiuotą pajamų (darbo užmokesčio, pareiginės algos) ir įmokų sumas. Draudėjui pateikus SAM pranešimą ir jo duomenis įrašius į Registrą, automatiniu būdu apdraustiesiems, įvertinus atvejus kai nėra prievolės mokėti nuo MMA, bus apskaičiuotos papildomos draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos ir apie mokėtiną sumą draudėjas informuotas el. žinute į asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui. Taip pat darbdaviui paskyroje bus pateikiamas Apdraustųjų asmenų sąrašas su apskaičiuotomis papildomomis draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumomis iki MMA

Kaip paskaičiuoti SODRA priemoką patiems?

Jei Jūsų įmonėje darbuotojų skaičius mažas ir žinote, kuriems darbuotojams bus taikomos „grindys“, papildomą įmokų sumą galite pasiskaičiuoti patys pagal formulę:
(400 EUR - už apdraustąjį deklaruotų pajamų suma) x draudėjo įmokų tarifas.

Jei darbuotojas dalį mėnesio turėjo nedarbingumą ar nedraudiminį laikotarpį, tada papildoma įmokų suma skaičiuojama pagal šią formulę:
((400 EUR - už apdraustąjį deklaruotų pajamų suma) – (400 EUR / atitinkamo mėnesio darbo dienų skaičius x darbo dienų skaičius kai asmuo sirgo)) x draudėjo įmokų tarifas.

Atvejai, susiję su SODROS „grindimis“, kada darbdavys neprivalo mokėti įmokos nuo MMA:
o kai darbuotojas dirba pagal darbo sutartį pas kelis darbdavius ir nei vienoje įmonėje neuždirba minimalios mėnesinės algos
o kai darbuotojas dirba pagal darbo sutartį pas kelis darbdavius ir sudėjus darbuotojo atlygius nesusidaro minimali mėnesinė alga
o kai asmeniui mokama išeitinė išmoka ar kompensacija kas mėnesį, nes buvo atleistas iš valstybės tarnybos
o kai darbuotojas atleidžiamas ( įmoka skaičiuojama tik nuo darbuotojui apskaičiuotų pajamų (darbo užmokesčio, išeitinės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas atostogas)

Atvejai, susiję su SODROS „grindimis“, kada darbdavys privalo mokėti įmokas nuo MMA:
o kai asmuo gauna pensiją kitoje šalyje
o kai darbuotojas neuždirba minimalios mėnesinės algos, tačiau kartu vykdo savarankišką veiklą (įmonės savininkas, verslo liudijimą įsigijęs asmuo, individualią veiklą vykdantis asmuo)
o kai darbuotojas studijuoja ir yra vyresnis nei 24 metų
o kai darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą ir apskaičiuotas darbo užmokestis nesudaro minimalios mėnesinės algos
o kai darbuotojui priskaičiuoti atostoginiai nesudaro minimalios mėnesinės algos

Kiti atvejai:
o jeigu vienoje darbovietėje darbuotojo nedraudiminis laikotarpis (pateiktas 12 SD pranešimas) visą mėnesį, o kitoje jis neuždirba MMA, draudėjas pas kurį dirbo ir neuždirbo MMA ir nebuvo nedraudiminio laikotarpio turės prievolę mokėti draudėjo įmokų dalį nuo MMA
o jeigu asmuo taip pat dirba ir kitoje (ES, EEE ar Šveicarijos Konfederacijoje) šalyje, turi būti nustatyta kurios ES valstybės socialinio draudimo teisė taikoma (jeigu būtų nustatyta taikytina Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisė, tokiu atveju ir kitos ES šalies darbdavys turėtų registruotis draudėju Lietuvoje, tokiu atveju asmuo būtų apdraustas pas 2 draudėjus ir draudėjo įmokų nuo MMA privalomai mokėti nereikėtų

Ne visada darbdavys gali objektyviai įvertinti kitus darbuotojo darbinius santykius, todėl tikslingiausia darbdaviams būtų laukti SODROS informacijos apie priskaitytas papildomas įmokas už darbuotoją.

Šaltinis: SODRA

Kitos naujienos

Daugiau