fbpx

Naujienos

SODRA grindų taikymas jei darbuotojas turėjo nedarbingumo pažymėjimą. Kaip bus apskaičuojamos VSD darbdavio įmokos, jei darbuotojas neatitinka nei vieno punkto, pagal kurį jam turėtų būti netaikomos SODRA "grindys" ir per ataskaitinį mėnesį darbuotojas turėjo nedarbingumo pažymėjimą?
sodra

  • jei darbuotojas nedarbingume buvo visą mėnesį - tuomet valstybinio socialinio draudimo įmokos už asmenį nėra mokamos
  • jei darbuotojas nedarbingume buvo ne visą kalendorinį mėnesį (asmeniui buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas), turi būti priskaičiuotos įmokos (tik draudėjo dalis, pagal konkrečiam draudėjui taikomą įmokų tarifą) nuo sumos, kuri gaunama iš atitinkamo mėnesio minimaliosios mėnesinės algos atėmus už apdraustąjį asmenį deklaruotas draudžiamąsias pajamas ir sumą, kuri gaunama minimaliąją mėnesinę algą padalinus iš to mėnesio darbo dienų skaičiaus ir padauginus iš darbo dienų skaičiaus kai asmuo dar nebuvo apdraustasis (pvz.: asmens už 2018 m. sausio mėnesį deklaruotos draudžiamosios pajamos yra 150 Eur, asmuo sausio 5-19 ir 25-28 dienomis gavo ligos išmoką, tokiu atveju pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos papildomos draudėjo įmokos apskaičiuojama taip: (400 Eur – 150 Eur) – (400 Eur/22x13)= 13,64 Eur.

Šaltinis: SODRA konsultacijos

Daugiau apie SODRA "grindis" skaitykite čia.

Kitos naujienos

Daugiau