Standartinė Apskaitos Duomenų Rinkmena (SAF-T)

VMI kuria išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS), kuria siekia standartizuoti mokesčių mokėtojų apskaitos duomenų teikimo procesą diegiant elektronines paslaugas. VMI naujovės įpareigoja įmones pritaikyti savo techninę įrangą ir apskaitos sistemas prie i.MAS reikalavimų.

 • i.SAF – duomenų teikimas apie gaunamas ir išrašomas Sąskaitas faktūras
 • i.VAZ – duomenų teikimas apie išrašomus krovinio važtaraščius
 • SAF-T – standartinės apskaitos duomenų rinkmenos teikimas

Teikti duomenis SAF-T formatu turite būti pasiruošę 2017 m. sausio 1 d. (nors teikimas pagal VMI pareikalavimą), nes Jūsų apskaitos duomenys turi derėti su SAF-T nustatytais klasifikatoriais – DK sąskaitų, Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo, Pelno mokesčio. PVM klasifikatorius Jūs jau turite, kartu su i.SAF modulio įdiegimu. SAF-T įdiegimui Jūs jau turite turėti įdiegtą i.SAF sprendimą.

SAF-T paskirtis – standartizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą informacijos naudotojams, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą, kurį atlieka informacijos naudotojai. SAF-T sudaromas pagal Subjektų buhalterinės apskaitos duomenis.

Detalią SAF-T specifikaciją rasite VMI puslapyje: SAF-T

Ką reikėtų žinoti apie SAF-T ?:

 • Standartinę duomenų apskaitą į posistemį SAF-T turės būti pasiruošusios teikti visos įmonės, kurių grynosios pajamos 2015 m. sudarė 8 mln. eurų ir daugiau.
 • Nuo 2017 m. vasario 20 d. pradėsime diegti SAF-T duomenų teikimo funkciją klientams. VMI gali pareikalauti SAF-T duomenų ne anksčiau kaip vasario 25 d. ir suteiks mažiausiai 10 dienų terminą duomenims paruošti.
 • Duomenys VMI teikiami pagal pareikalavimą. SAF-T rinkmeną už mokestinį laikotarpį VMI teikia mokesčių mokėtojai, kurių atžvilgiu yra vykdomi kontrolės veiksmai.
 • Primename, kad įmonėms, kurių 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų, nuo 2018 m. sausio 1 d. privalomas standartinės apskaitos duomenų rinkmenos teikimas (SAF-T).

SAF-T struktūra:
– Antraštė. Antraštinę dalį sudaro bendra informacija apie Subjektą, kuriam taikomas SAF-T (Subjektų kodai, adresai, kontaktiniai asmenys ir kita informacija);
– Pagrindinė duomenų byla. Pagrindinę duomenų bylą sudaro buhalterinių sąskaitų, pirkėjų, tiekėjų, debitorių, kreditorių, prekių / paslaugų, atsargų, turto bei kiti duomenys;
– Didžiosios knygos įrašai. Didžiąją knygą sudaro suvestiniai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys (likučiai ir jų analizės duomenys: data, sąskaitų korespondencija, suma ir kita informacija);
– Pirminių dokumentų duomenys. Pirminių dokumentų duomenis sudaro pardavimų, pirkimų (įsigijimų) sąskaitų, mokėjimų, prekių judėjimo, turto pokyčių duomenys

Svarbu ! Jūs turite įsitikinti ar visus privalomus SAF-T klasifikatorius naudojate savo apskaitos sistemoje. Išskiriame sekančius klasifikatorius:

 • PVM Klasifikatorius. Šį klasifkikatorių mūsų sistemoje rasite Administravimas->Mokesčiai skiltyje. Jis šiuo metu naudojamas i-SAF rinkmenoje.
 • Pelno mokesčio klasifikatorius.
 • Analitinės apskaitos „Pelnas“ klasifikatorius.
 • Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius. Turite įsitikinti ar Jūsų naudojamas sąskaitų planas atitinka šį klaisfikatorių! Atkreipiame dėmesį jog yra 3 tipų DK sąskaitų klasifikatorius:
  • Standartinių įmonių.
  • Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų.
  • Viešojo sektoriaus subjektų.

Grįžti į pagrindinį spauskite čia.