fbpx

Naujienos

Šiame savo straipsnyje norime pateikti savo klientų dažniausiai užduodamus klausimus apie PVM sąskaitas faktūras ir atsakymus į juos. Atsakymai rengti konsultuojantis su VMI. PVM Sąskaitų faktūrų rekvizitai.

 Koks dokumentas yra laikomas PVM sąskaita faktūra?
PVM Sąskaitų faktūrų rekvizitaiPVM sąskaita faktūra – tai PVM įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas), taip pat avanso gavimas.
Kai toks dokumentas išrašytas atsiradus prievolei jį išrašyti kitoje valstybėje narėje, jis laikomas PVM sąskaita faktūra, jeigu atitinka tos valstybės narės reikalavimus, keliamus tokiu atveju išrašomai PVM sąskaitai faktūrai.

Kokiam tikslui naudojama PVM sąskaita faktūra?

PVM sąskaita faktūra įforminamas prekių tiekimas ir/arba paslaugų teikimas bei avanso gavimas, tačiau tik tuo atveju, kai nuo gauto avanso skaičiuojamas PVM (PVM įstatymo 14 str. 4 d.). PVM mokėtojas, tik turėdamas PVM sąskaitą faktūrą, turi teisę į PVM atskaitą ar PVM susigrąžinimą, jeigu jo įsigytos prekės (paslaugos) yra susijusios su jo vykdoma PVM apmokestinama veikla.

Kas privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą ?

PVM sąskaitą faktūrą privalo išrašyti PVM mokėtojas (prekių (paslaugų) pardavėjas) pats arba užtikrinti, kad jo vardu PVM sąskaitą faktūrą išrašytų prekių (paslaugų) pirkėjas (kas PVM tikslais vadinama „PVM sąskaitos faktūros išsirašymu“) arba trečiasis asmuo (pvz. tarpininkas).

Ar pinigų priėmimui išrašoma PVM sąskaita faktūra?

Vien tik pinigų priėmimui PVM sąskaita faktūra negali būti išrašoma, nes ji išrašoma tik prekių tiekimo (paslaugų teikimo) atvejais. Pinigų priėmimui yra naudojamas pinigų priėmimo kvitas (apskaitos dokumentas, kuris nustatytaisiais atvejais išduodamas pardavus prekę arba suteikus paslaugą) ar kitas vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas.

Kokios formos gali būti PVM sąskaita faktūra?

PVM sąskaita faktūra gali būti rašytinė (išrašoma spausdintame blanke) ir elektroninė.

Kokia PVM sąskaita faktūra laikoma elektronine?

Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma tokia PVM sąskaita faktūra, kurioje yra nurodyti PVM įstatyme nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta bet kokia elektronine forma (pavyzdžiui, elektroniniu paštu (pdf ar word variantu), kaip struktūriniai pranešimai (XML ar kitokiu), pateikta interneto portale, prie kurio pirkėjas gali prisijungti savo slaptažodžiais arba bet kuriomis kitomis technologijomis, dėl kurių susitaria prekių (paslaugų) pardavėjas su jų pirkėju).

Ar elektroninę PVM sąskaitą faktūrą reikia atsispausdinti?

Elektroninės PVM sąskaitos faktūros spausdinti nereikia (bet nedraudžiama, jeigu PVM mokėtojas to pageidauja). Saugokime gamtą! Naudokimės dokumentų valdymo sistema!

Ar elektroninės PVM sąskaitos faktūros naudojimui privalomas išankstinis pirkėjo sutikimas?

Elektroninė PVM sąskaita faktūra gali būti naudojama tik esant išankstiniam prekių (paslaugų) pirkėjo sutikimui, kuris gali būti išreikšta bet kokia forma, pavyzdžiui, rašytine, žodine ir pan.

Kokia PVM sąskaita faktūra laikoma ,,popierine“?

Tai tokia PVM sąskaita faktūra, kuri yra atspausdinama ir perduodama jos gavėjui tiesiogiai į rankas, persiunčiama paštu (per pašto paslaugų teikėjus) ar kitais būdais (tik ne aukščiau nurodytu elektroniniu būdu).

Ką turi užtikrinti PVM mokėtojas, išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą?

PVM mokėtojas, kuris privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą arba užtikrinti jos išrašymą, turi nustatyti būdus, kuriais užtikrinamas PVM sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas, turinio vientisumas ir įskaitomumas.

Ką reiškia sąvoka ,,kilmės autentiškumas“?

Tai prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo arba PVM sąskaitos faktūros rengėjo tapatybės nustatymas (tikrumas).
Prekių (paslaugų) tiekėjas privalo sugebėti užtikrinti, kad tikrai jis išrašė PVM sąskaitą faktūrą arba kad PVM sąskaita faktūra išrašyta jo vardu ir jo naudai. Tai galima užtikrinti, išrašytą PVM sąskaitą faktūrą įregistruojant PVM sąskaitų faktūrų registre, apskaitos dokumentuose ir kitais būdais.
Prekių (paslaugų) pirkėjas, priimdamas jam patiektas prekes (suteiktas paslaugas), turi užtikrinti, kad PVM sąskaita faktūra yra gauta būtent iš to tiekėjo ar PVM sąskaitos faktūros rengėjo, ir kad jis tas prekes (paslaugas) patiekė (pateikė). PVM Sąskaitų faktūrų rekvizitai

Ką reiškia sąvoka ,,turinio vientisumas“?

Tai reiškia, kad PVM sąskaitos faktūros turinys, kurio reikalaujama pagal PVM įstatymą, nėra pakeistas (t. y., nėra pakeisti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir pan.).

Ką reiškia sąvoka ,,turinio įskaitomumas“?

PVM sąskaitos faktūros įskaitomumas reiškia, kad PVM sąskaita faktūra būtų įskaitoma (perskaitoma). PVM sąskaita faktūra turi būti pateikta taip, kad visas PVM sąskaitos faktūros turinys būtų aiškiai įskaitomas popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ar nagrinėjimo.

Kitos naujienos

Daugiau