Pažangusis elektroninis parašas

Išbandyti

Ne visiems dokumentams privalomas ar reikalingas Kvalifikuotas elektroninis parašas.
Įmonės vidaus ir trumpo saugojimo dokumentus galite pasirašyti Pažangiuoju elektroniniu parašu.

Kas tai yra?

Pažangųjį elektroninį parašą apibrėžia EIDAS reglamentas. Pažangusis elektroninis parašas turi atitikti reikalavimus:

    1. būti vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu;
    2. pagal jį galima nustatyti pasirašančio asmens tapatybę;
    3. sukurtas naudojant elektroninio parašo kūrimo duomenis, kuriuos tik pats pasirašantis asmuo gali labai patikimai naudoti; ir
    4. susietas su juo pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks tų duomenų pakeitimas būtų pastebimas.

Kaip jį gauti ir kiek jis kainuoja?

Pažangusis elektroninis parašas yra sugeneruojamas kiekvienam darbuotojui kai tam darbuotojui sukuriamas vartotojas ir slaptažodis. Darbuotojams nereikia rūpintis parašo priemone, nes šis parašas sukuriamas DVS sistemoje, reikia turėti tik prisijungimo informaciją. Pasirašymas Pažangiuoju elektroniniu parašu yra nemokamas.

Kokius dokumentus galima pasirašyti Pažangiuoju parašu?

Rekomenduojame šiuo parašu pasirašyti įmonės vidaus ir trumpo saugojimo dokumentus (saugomi iki 25 metų). Paprastai tokių dokumentų įmonėje yra daugiausiai, tai visi personalo prašymai, supažindinimai su tvarkomis, komandiruočių ar atostogų, veiklos įsakymai, avanso apyskaitos, kelionės lapai. Pažangaus parašo nerekomenduojame naudoti darbo sutarčių pasirašymui, čia jau reikėtų Kvalifikuoto.