Dokumentų valdymo teisės aktai

Išbandyti

Teisės aktai reglamentuojantys elektroninių dokumentų valdymą:

– Dokumentų saugojimo terminus rasite: Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje.

– ADOC specifikacija: Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0.

– EIDAS reglamentas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32014R0910