Skolų valdymas ir automatiniai skolų priminimai

Išbandyti

Skolų valdymas, automatiniai skolų priminimai skolininkams – modulis yra skirtas atsiskaitymų su kreditoriais ir debitoriais valdymui, analizei.  Modulis susideda iš šių sričių:
Screenshot_22
Modulis yra išskaidytas į klientų skolas bei atskaitingų asmenų skolas, dėl to lengvai galėsite sekti įmonės skolas su klientais ir atskirai su įmonės atsakingais asmenimis. Modulis pilnai pritaikytas lengvai ir greitai valdyti skolas su atskaitingais asmenimis, rengti avanso apyskaitas. Visos turimos skolos susideda iš kelių dalių: gautinų sumų ir mokėtinų sumų. Skolų valdymo modulyje  pasirinkus konkretų partnerį galima matysi visus jo įsiskolinimus bei apmokėjimo terminus. Visi dokumentai gali būti padengiami dalinai. Vykdant skolų dengimą užsienio valiuta, sistema automatiškai įvertina valiutos kurso pokyčio įtaką ir gautą pelną/nuostolį automatiškai užregistruoja į Didžiąją knygą.
Skolos sistemoje klasifikuojamos į trumpalaikes, ilgalaikes, atskaitingo asmens, abejotinas bei avanso. Tai leis lengviau administruoti skolas, suformuoti įvairius skolininkų sąrašus. Visos skolos gali būti grupuojamos pagal mokėjimo terminą, atsiradimo datą, valiutą, skolininką ir daugelį detalizavimo požymių.
Šiame modulyje rasite itin patogų įrankį skolų analizei, valdymui. Skiltyje Skolos pagal terminus galėsite atlikti skolų analizę įvairiais pjūviais: nuo konkrečios skolos sąskaitos (pirkėjų, tiekėjų ir panašiai) ar partnerių iki pradelsto apmokėti termino ir kt. Mes galime pasiūlyti dar daugiau – šiame ERP lange Jūs galite išfiltruoti didelį skaičių reikiamų klientų ir išsiųsti jiems priminimus apie skolas arba suderinimo aktus masiškai elektroniniu paštu! pamirškite ilgus ir varginančius skolų susidarymo dokumentų sąrašų formavimus ir siuntinėjimus elektroniniais laiškais (ar dar baisiau popieriniais!) kiekvienam klientui atskirai.
Screenshot_23

Ataskaitos

Be to, kad galite bet kokią atliktą skolų analizę lange Skolos pagal terminus  perkelti į exelį, dar papildomai Jums siūlome šias analitines skolų ataskaitas:
* Detali skolų ataskaita
* Skolų senėjimas
* Suminės skolos pagal partnerius iš DK
* Inventorizacijos aprašas (mokėtinos sumos)
* Inventorizacijos aprašas (gautinos sumos)
* Įplaukos / Išmokos ir jų dengimai
* Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas
* Avanso apyskaita

Grįžti į produkto aprašymą spauskite čia.