Buhalterinė apskaita

Išbandyti

Buhalterinė apskaita modulis skirtas buhalterinės apskaitos vykdymo kontrolei, partnerių skolų analizei, apskaitos konfigūravimui. Šiame modulyje taip pat atliekami su buhalterine apskaita susiję konfigūravimo procesai, tokie kaip periodų valdymas, sąskaitų plano koregavimas, apskaitos įrašų registravimo išrinkimo taisyklių aprašymas (korespondencijų kūrimas) ir t.t. Modulį sudaro:

Didžioji knyga – tai visų ERP esančių apskaitos dokumentų buhalterinių įrašų visuma. Šiame lange galima matyti visus užregistruotus apskaitos įrašus smulkiausiu lygiu bei jų likučius. Taip gavus sąskaitų likučius jie susumuojami ir jų sumos parodomos balanse. Tokiu būdu Didžioji knyga yra tarpinis dokumentas tarp registrų ir balanso. Šioje vietoje labai patogu analizuoti apskaitos duomenis, ieškoti klaidų.
DK sąskaitų ataskaita pagal partnerius – šioje skiltyje pateikiama visų partnerių (klientų ir tiekėjų) skolų judėjimo informacija periode. Analizuokite sumines partnerių skolas pasirinktame periode, stebėkite apyvartas, kurkite reikiamas skolų ataskaitas tiesiai peržiūros lange pagal Jums reikalingus kriterijus.

Sąskaitų planas – ERP yra integruotas rekomenduojamasis sąskaitų planas. Sąskaitų plano koregavimas leidžiamas naudotojams, todėl labai paprasta jį pritaikyti bet kokios įmonės specifikai. Taip pat galimas sąskaitų plano importas.
Korespondencijos, Sąskaitų plano sąskaitų tipai – sritys skirtos apskaitos įrašų taisyklių išrinkimo konfigūravimui. ERP korespondencijos įvairių operacijų tvirtinimo metu išrenkamos automatiškai, todėl Jums nereikia galvoti kokius apskaitos įrašus pasirinkti tvirtinant įvairias ūkines apskaitos operacijas. Užtenka jas vieną kartą apsirašyti čia. Pradėjus darbą su ERP standartinės korespondencijos jau būna sukurtos(tokios kaip pirkimų, pardavimų, nurašymo, Ilgalaikio turto nusidėvėjimo registravimas ir panašiai).

Šiame modulyje taip pat yra šios funkcijos:
Screenshot_25
Apskaitos žurnalų kvitai – detalios apskaitos operacijos su informacija apie ūkinę operaciją iš kurio susikūrė įrašas
Verslo operacijų pranešimai – sisteminiai pranešimai apie įvykusius, atmestus apskaitos registravimo įrašus
DK sąskaitų aktyvumo ataskaita –  aktyvių DK sąskaitų ataskaita
Apskaitos žurnalai – apskaitos žurnalų sąrašas
Apskaitos periodai – apskaitos periodų valdymas (kūrimas, uždarymas, atidarymas)
Valiutiniai perskaičiavimai – automatinis valiutos kurso įtakos pasikeitimo įvertinimas
Buhalterinės pažymos – buhalterinių pažymų kūrimo, peržiūros langas
Apskaitos konfigūracija – įvairių sisteminių apskaitos nustatymų sritis; Periodų, PVM ir GPM uždarymų konfigūravimas.
Ataskaitos. Savaime suprantama, kad mūsų sistemoje sugeneruosite visas Finansinei atskaitomybei reikalingas ataskaitas, kurios atnaujinamos vos tik atsirandus pakeitimams VAS. Be Finansinių ataskiatų dar papildomai siūlome Jums visą sąrašą analitinių ataskaitų, kurių pagaba balansą susitikrinsite dar operatyviau:
* DK apyvarta suminė
* DK detalūs apyvartos žiniaraščiai
* DK apyvarta detali
* Didžioji knyga. Bandomasis balansas
* DK apyvarta pagal detalizaciją
* DK apyvarta auditui
* Žiniaraštis sąskaitai
* Bendrasis žurnalas
* Sąskaitos apyvartos žiniaraštis
* Pelno (nuostolio) ataskaita detali

Grįžti į produkto aprašymą spauskite čia.