Automatinis Pardavimo Sąskaitų Generavimas Iš Sutarčių Ar Užsakymų Bei Masinis Siuntimas

Išbandyti

BSS ERP – glaudžiai tarpusavyje susijusių modulių  sistema. Tai patogu dėl to, kad nereikia pakartotinai suvedinėti tos pačios informacijos keliems darbuotojams. Pavyzdžiui: sukūrus BSS ERP sutartį su klientu ir joje apsirašius pardavimo sąskaitų priskaitymų taisykles, pardavimo sąskaitos bus sugeneruojamos pasirinktu periodiškumu klientui automatiškai. O jei sutarčių yra keli šimtai? pagal poreikį pardavimo sąskaitos bus sugeneruojamos  visiems klientams masiškai. Jums beliks tik patikrinti ir patvirtinti sąskaitas bei masiškai jas išsiųsti klientams elektroniniu paštu. Ar galėjote kada patikėti, kad sąskaitų išrašymas bus toks paprastas?
O gal prekyba vykdoma atliekant užsakymus? tada vadybininkas suveda užsakymą ERP, o Jūs sugeneruojate pardavimo sąskaitą tiesiai iš jo sukurto užsakymo. Jokio duomenų vedimo į sistemą dubliavimo!