Personalo apskaita ir valdymas

Išbandyti

Modulis „Personalo apskaita ir valdymas“ skirtas duomenų apie įmonės padalinius tvarkymui, informacijos apie darbuotojus kaupimui, darbo sutarčių, įsakymų, darbo laiko grafikų ir apskaitos žiniaraščių, įvairių ataskaitų ir pranešimų Sodrai formavimui ir spausdinimui.
Modulyje galima vesti darbuotojų darbo vertinimo registrą, kuriame gali būti saugoma informacija apie atliktus kompetencijos vertinimus, jų rezultatus, apie planuojamus atlikti vertinimus ir pan. Taip pat realizuotas mokymų planų fiksavimas ir vertinimas, sertifikatų registras.
Modulyje realizuota atostogų apskaita –atostogų įsakymų formavimas, atšaukimo iš atostogų įvedimas bei automatinis įsakymo formavimas. Galima atostogas suteikti masiškai grupei darbuotojų. Formuojamos visos reikiamos ataskaitos, susijusios su atostogomis (nepanaudotų atostogų skaičius pasirinktai dienai, kompensacijos už nepanaudotas atostogas dydis ir pan.).

Pagrindinės funkcijos:

  • Personalo apskaita (darbuotojo asmens kortelės, šeimos sudėtis, duomenų registravimas ir kaupimas apie išsilavinimą, įgytą kvalifikaciją, karinę įskaitą)

  • Visų tipų įsakymai (priėmimo, atleidimo, atostogų suteikimo ir atšaukimo, komandiruočių, neatvykimo ir k.t.)

  • Nepanaudotų atostogų skaičiavimas

  • Darbo grafikai

  • Įmonės struktūros aprašymas

  • Darbo laiko apskaitos žiniaraščio automatinis formavimas pagal įvestus įsakymų duomenis ir nustatytą darbo grafiką darbuotojui

  • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis visos įmonės arba pasirinkto padalinio

  • SD pranešimų formavimas

Ataskaitos kurios teikiamos VMI, Sodrai Statistikos departamentui iš BSS Atlyginimai Ir Personalas programos:

Ataskaitos pavadinimas Kodas Sodroje/VMI Kodas BSS programoje
Samdomiems darbuotojams apskaičiuoti ATLYGINIMAI bei ĮMOKOS Sodrai SAM SAM DU1
Pranešimas dėl įdarbinimo 1-SD 1-SD DU6
Pranešimas dėl darbo sutarties nutraukimo 2-SD 2-SD DU7
Pranešimas dėl pašalpos skyrimo NP-SD NP-SD DU18
Darbuotojui suteiktos arba atšauktos TĖVYSTĖS ATOSTOGOS vaikui prižiūrėti 9-SD 9-SD DU19
Pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminį laikotarpį 12-SD 12-SD DU9
Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija GPM 313 DU20
Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija GPM 312 -DU22
Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa DA-01 ST03