Darbo užmokesčio programa

Išbandyti

Darbo užmokesčio apskaita yra svarbi kiekvieno verslo dalis. Iš esmės tai atlyginimo darbuotojams apskaičiavimas, valdymas, registravimas ir analizė. Be to, šis procesas apima išmokų ir su kompensacijomis susijusių mokesčių išskaitymą bei atskaitymus. Darbo užmokesčio apskaita ir apskaičiavimas padeda geriau suprasti su kiekvienu darbuotoju susijusias išlaidas, kas ypač svarbu apgalvotam verslo augimui. Tinkamai pasirinkta darbo užmokesčio apskaitos programa gali padėti geriau suprasti darbo užmokesčio apskaitą ir jos įtaką įmonės pelnui. Kodėl verta investuoti į tokią programą ir kokius privalumus ji suteikia, pasakojame plačiau.

Geriausia darbo užmokesčio programa

BSS Darbo užmokesčio programa skirta darbo užmokesčio, įvairių priskaitymų ir atskaitymų skaičiavimui. Programa automatiškai skaičiuojami atlyginimai, įvairūs priskaitymai ir atskaitymai (skaičiavimo formulės aprašomos pagal jūsų įmonės poreikį). Geriausia darbo užmokesčio programa priskaitymų / atskaitymų sąrašas lengvai papildomas trūkstamais priskaitymo / atskaitymo tipais. Vykdant atlyginimų, atostoginių išmokėjimų ar kitus skaičiavimus, sumos gali būti išskaidomos pagal fondus, projektus, programas, tikslus, operacijų grupes ir kitas numatytas dimensijas.

Galimas darbo užmokesčio išmokėjimas kelis kartus per mėnesį grynaisiais pinigais ar darant pavedimą į banko sąskaitą SEPA (angl. Single Euro Payments Area) pavedimu.

Iš sukauptos informacijos formuojamos ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui, visi reikalingi pranešimai „Sodrai“, ataskaitos ir sąrašai veiklos analizei, atsiskaitymo lapeliai, pažymos ir kt.

Pagrindinės programos funkcijos

BSS Darbo užmokesčio programos pagrindinės funkcijos:

  • Laikinio ir vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimas

  • Atlyginimo už kasmetines atostogas, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, išeitinių pašalpų skaičiavimas

  • Komandiruočių apskaita

  • Ligos pašalpų apskaičiavimas

  • Priedų, premijų skaičiavimas

  • Alimentų skaičiavimas

  • Fizinių asmenų pajamų mokesčio skaičiavimas

  • Socialinio draudimo mokesčių skaičiavimas

  • Mokėjimo žiniaraščių, suvestinių formavimas ir spausdinimas. Atsiskaitymų lapelių išsiuntimas elektroniniu paštu.

  • Automatinis darbo užmokesčio sumų registravimas į didžiąja knygą (DK)

  • Duomenų apie darbuotojų atlyginimus, pervedamus į banko sąskaitas ar korteles, eksportas pagal bankų reikalavimus

  • Finansinių apyskaitų VMIVSDFVStatistikos valdybai formavimas

  • Mėnesinių, metinių GPM deklaracijų formavimas (su elektroninio deklaravimo galimybe, generuojama automatiškai)

  • Mėnesinių Sodros ataskaitų formavimas (su elektroninio deklaravimo galimybe, generuojama automatiškai).

Pateikiame pavyzdinę DU kontuotę. PVZ: darbuotojo atlyginimas yra 1000 Eur:

Ataskaitos pavadinimas DK Sąskaita Debetas Kreditas
Darbo užmokestis 63041 1000 -
Mokėtinas darbo užmokestis 4480 - 1000
Gyventojų pajamų mokestis - Debetas Kreditas
Mokėtinas darbo užmokestis 4480 150 -
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 4481 - 150
Sodros mokesčiai - Debetas Kreditas
Mokėtinas darbo užmokestis 4480 90 -
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 4482 - 90
Darbdavio sodra - Debetas Kreditas
Soc. draudimas 63042 309,8 -
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 4482 - 309,8
Garantinis fondas - Debetas Kreditas
Mokestis į Garantinį fondą 63043 2 -
Mokėtinos garantinio fondo įmokos 4483 - 2
Atostogų kaupiniai VSD - Debetas Kreditas
Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos 630442 1,76 -
Atostoginių kaupimai socialinio draudimo įmokoms 44852 - 1,76
Atostogų kaupiniai darbo užmokestis - Debetas Kreditas
Kaupimų atostoginiams sąnaudos 630441 5,67 -
Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui 44851 - 5,67

Naudinga informacija

Išskaitos iš darbo užmokesčio, priskaitymai

Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 150 straipsniu, išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tik šiais atvejais:
 • grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų sumoms;
 • grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;
 • atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui;
 • išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių (šio kodekso 55 straipsnis) arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva (šio kodekso 58 straipsnis).
Darbdavys turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.
Norime atkreipti dėmesį, kad darbo kodekso 150 straipsnyje nurodytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems esant darbdavys turi teisę duoti nurodymą atlikti išskaitą iš darbuotojo darbo užmokesčio. Darbo kodekse numatyta kitokių išskaitų, atliekamų iš darbuotojo darbo užmokesčio, pavyzdžiui, paties darbuotojo valia ar galimiems darbdavio nuostoliams padengti ateityje, pagrindų. Taigi tokios išskaitos negalėtų būti daromos.
Darbdavys iš priskaityto darbuotojams darbo užmokesčio išskaito numatytą dalį socialinio draudimo įmokų. Įmokų tarifus, taikomus už samdomus darbuotojus, galite rasti „Sodros“ svetainėje, spustelėję čia.

 

Kodėl atidi darbo užmokesčio apskaita tokia svarbi?

Darbo užmokesčio apskaita ir apskaičiavimas – procesas, kuriam reikia ypatingo kruopštumo, atsakingumo, žinių ir patirties. Taip pat ypač svarbu gerai išmanyti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, apibrėžiančius darbo santykius. Mokesčių įstatymai keičiami ganėtinai dažnai, todėl atsiranda vis naujų reikalavimų apskaitos sistemoms. Darbdavys privalo suvokti, jog kiekvienas į sistemą įvedamas skaičius yra susijęs su konkrečiu įmonės darbuotoju ir jo gaunamu atlyginimu. Todėl visi duomenys turi būti tikslūs ir be klaidų.

Jei įmonėje nenaudojama darbo užmokesčio apskaitos programa, užtikrinanti aiškių darbo užmokesčio apskaitos procesą, darbdaviui gali būti sunku atsakyti, kaip apskaičiuojamas darbuotojo atlyginimas. Dėl šios priežasties kyla darbuotojų nepasitenkinimas ir mažėja motyvacija.

Greitas darbo užmokesčio apskaičiavimas šiandien svarbus tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Tačiau neįdiegus programos, kurioje šis procesas būtų automatizuotas, apskaičiuoti darbo užmokestį, pavyzdžiui, per dieną ar dvi sudėtinga. Be to, apskaičiuojant atlyginimus rankiniu būdu, išauga klaidų tikimybė. Darbo užmokesčio apskaitos programa leidžia greitai apskaičiuoti darbo užmokestį ir išvengti žmogiškųjų klaidų, tokiu būdu užtikrinama darbuotojų pasitenkinimą.

Pradėkite naudotis BSS moduliu „Darbo užmokestis“ ir pasirūpinkite, kad atlyginimo apskaita įmonėje taptų žymiai paprastesnė. Įsitikinti to privalumais galite jau dabar. Kreipkitės – mielai padėsime atrasti jūsų verslo poreikius geriausiai atitinkantį sprendimą.

DUK

Kokios pagrindinės darbo užmokesčio programos funkcijos?
 • Analitinės „Power BI“ personalo valdymo, darbo užmokesčio ataskaitos leidžia šiuolaikiškai pažvelgti į savo įmonę.
 • Grafikams ir tabeliams administruoti skirta aplikacija leidžia atsisakyti „Excel“ grafikų ir tabelių.
 • Nedarbingumo ir pensijų kaupimo informacija importuojama iš „Sodros“.
 • Sistema kas mėnesį periodiškai papildoma naujais funkcionalumais.
 • Suminė darbo laiko apskaita – mūsų programos, kurioje persipina atlyginimas ir personalo valdymas, stiprybė.
 • Darbuotojų savitarna – leidžia atsisakyti popierinių personalo dokumentų (atostogų, komandiruočių, darbo sutarčių ir kt.).
Kokias pagrindines ataskaitas suteikia darbo užmokesčio apskaitos programa?
 • visos „Sodrai“ reikalingos ataskaitos (1-SD, 2-SD, 9-SD, SAM ir kt.);
 • visos VMI reikalingos ataskaitos (Mėnesinė GPM 313 ataskaita bei jos išklotinė, Metinė GPM 312 ataskaita bei jos išklotinė);
 • statistikos DA-01 ataskaita;
 • atostogų rezervo ataskaita;
 • darbo užmokesčio žiniaraštis;
 • pažyma dėl darbo užmokesčio;
 • BI analitinės ataskaitos (faktiniai bei sutartiniai atlyginimai, jų vidurkiai medianos, darbo užmokesčio sąnaudos pagal įvairiausius kaštų centrus ir t. t.).
Ar įmanoma integruoti personalo valdymą ir darbo užmokestį?

Taip. Apskaitos programa „BSS atlyginimai ir personalas“ apima darbo užmokesčio skaičiavimą, personalo valdymą ir darbo laiko apskaitą. Todėl buhalterija ir personalas gali dirbti vieningoje sistemoje.

Pagrindinės šios programos funkcijos:

 • personalo apskaita (darbuotojo asmens kortelės, šeimos sudėtis, duomenų registravimas ir kaupimas apie išsilavinimą, įgytą kvalifikaciją, karinę įskaitą);
 • visų tipų įsakymai (priėmimo, atleidimo, atostogų suteikimo ir atšaukimo, komandiruočių, neatvykimo ir kt.);
 • nepanaudotų atostogų skaičiavimas;
 • darbo grafikai;
 • įmonės struktūros aprašymas;
 • darbo laiko apskaitos žiniaraščio automatinis formavimas pagal įvestus įsakymų duomenis ir nustatytą darbo grafiką darbuotojui;
 • darbo laiko apskaitos žiniaraštis visos įmonės arba pasirinkto padalinio;
 • SD pranešimų formavimas.