Darbo užmokestis

Išbandyti

Modulis „Darbo užmokestis“ skirtas darbo užmokesčio, įvairių priskaitymų ir atskaitymų skaičiavimui. Jame automatiškai skaičiuojami atlyginimai, įvairūs priskaitymai ir atskaitymai (skaičiavimo formulės aprašomos pagal jūsų įmonės poreikį).Darbo užmokesčio programa Priskaitymų/atskaitymų sąrašas lengvai papildomas trūkstamais priskaitymo/atskaitymo tipais. Vykdant atlyginimų, atostoginių išmokėjimų ar kitus skaičiavimus, sumos gali būti išskaidomos pagal fondus, projektus, programas, tikslus, operacijų grupes ir kitas numatytas dimensijas.
Galimas darbo užmokesčio išmokėjimas kelis kartus per mėnesį grynais pinigais ar darant pavedimą į banko sąskaitą SEPA pavedimu.

Iš sukauptos informacijos formuojamos ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui, visi reikalingi pranešimai SoDrai, ataskaitos ir sąrašai veiklos analizei, atsiskaitymo lapeliai, pažymos ir kt.

Pagrindinės funkcijos:

  • Laikinio ir vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimas

  • Atlyginimo už kasmetines atostogas, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, išeitinių pašalpų skaičiavimas

  • Komandiruočių apskaita

  • Ligos pašalpų apskaičiavimas

  • Priedų, premijų skaičiavimas

  • Alimentų skaičiavimas

  • Fizinių asmenų pajamų mokesčio skaičiavimas

  • Socialinio draudimo mokesčių skaičiavimas

  • Mokėjimo žiniaraščių, suvestinių formavimas ir spausdinimas. Atsiskaitymų lapelių išsiuntimas elektroniniu paštu.

  • Automatinis darbo užmokesčio sumų registravimas į Didžiąja knygą (DK)

  • Duomenų apie darbuotojų atlyginimus, pervedamus į banko sąskaitas ar korteles, eksportas pagal bankų reikalavimus

  • Finansinių apyskaitų VMIVSDFVStatistikos valdybai formavimas

  • Mėnesinių, metinių GPM deklaracijų formavimas (su elektroninio deklaravimo galimybe, generuojama automatiškai)

  • Mėnesinių SODROS ataskaitų formavimas (su elektroninio deklaravimo galimybe, generuojama automatiškai).

Pateikiame pavyzdinę DU kontuotę. PVZ: darbuotojo atlyginimas yra 1000 Eur:

Ataskaitos pavadinimas DK Sąskaita Debetas Kreditas
Darbo užmokestis 63041 1000 -
Mokėtinas darbo užmokestis 4480 - 1000
Gyventojų pajamų mokestis - Debetas Kreditas
Mokėtinas darbo užmokestis 4480 150 -
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 4481 - 150
Sodros mokesčiai - Debetas Kreditas
Mokėtinas darbo užmokestis 4480 90 -
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 4482 - 90
Darbdavio sodra - Debetas Kreditas
Soc. draudimas 63042 309,8 -
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 4482 - 309,8
Garantinis fondas - Debetas Kreditas
Mokestis į Garantinį fondą 63043 2 -
Mokėtinos garantinio fondo įmokos 4483 - 2
Atostogų kaupiniai VSD - Debetas Kreditas
Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos 630442 1,76 -
Atostoginių kaupimai socialinio draudimo įmokoms 44852 - 1,76
Atostogų kaupiniai darbo užmokestis - Debetas Kreditas
Kaupimų atostoginiams sąnaudos 630441 5,67 -
Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui 44851 - 5,67