fbpx

Naujienos

Prastovos ir dalinės prastovos, kaip skaičiuoti? Pagal naujausią Darbo kodekso 47 ir 49 straipsnio pakeitimą, Prastova arba dalinė prastova gali būti skelbiama dviem atvejais. Pažiūrėkime kaip skiriasi darbuotojo darbo užmokesčio skaičiavimas.

writing-1149962_1920Prastova arba dalinė prastova skelbiama pagal DK 47 str. 1 dalies 1 punktą: darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo;
1. Kaip skaičiuosime prastovą?
už 1 d.d. mokamas darbuotojo VDU
už sekančias 2-3 d.d. mokama 2/3 darbuotojo VDU
už sekančias daugiau nei 3 d.d mokama 40 proc. darbuotojo VDU.

Pavyzdys: Darbuotojas dirba pagal standartinį 40 val. savaitėje grafiką. Darbuotojo nustatytas atlyginimas yra 2000 eurų, VDU 1 d.d. yra 95,24 eurų. Prastova skelbiama nuo 03 16 iki 03 31.
Skaičiavimai:
Darbuotojo darbo užmokestis už įprastą darbą iki prastovos paskelbimo bus 2000/21 d.d.*9 d.d. =857,14
Už 1 prastovos d.d.  1 d.d *95,24= 95,24 eurų
Už 2-3 prastovos d.d.   2 d.d. *95,24*2/3=126,99 eurų
Už sekančias prastovos d.d iki 03 31 bus 9 d.d.*95,24*40 proc. =342,86 eurų
Iš viso už kovo mėnesį bus 857,14+95,24+126,99+342,86=1422,23 eurų

2. Kaip skaičiuosime dalinę prastovą?
Darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Dalinės prastovos laikotarpiais, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam mokamas darbo užmokestis DK 47 str 2 dalies 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka (už 2-3 d.d. mokama 2/3 VDU už likusį laiką - 40 proc VDU). Už laikotarpį, kai darbuotojas dirba - mokamas darbo užmokestis įprastai.

Pavyzdys: Darbuotojas dirba pagal standartinį 40 val. savaitėje grafiką. Darbuotojo nustatytas atlyginimas yra 2000 eurų, VDU 1 d.d. yra 95,24 eurų, VDU 1  val. 11,98 eurų. Dalinė prastova skelbiama nuo 03 16 iki 03 31. Numatoma, kad darbuotojas 4 val. per darbo dieną dirba įprastai įmonėje, o likusias 4 valandas fiksuojama dalinė prastova.
Skaičiavimai:
Darbuotojo darbo užmokestis už įprastą darbą iki prastovos paskelbimo bus 2000/21*9= 857,14 eurų
Už 1 prastovos d.d. kai žmogus yra darbe 2000/167*4= 47,92 eurų
Už 1 prastovos d.d. kai žmogus yra prastovoje 11,98*4=47,92 eurų
Už 2-3 prastovos d.d. kai žmogus dirba darbe 2000/167*8= 95,81 eurų
Už 2-3 prastovos d.d. kai žmogus yra prastovoje 11,98*8*2/3=63,89 eurų
Už sekančias prastovos d.d iki 03 31 kai žmogus dirba darbe 2000/167*36=431,14 eurų
Už sekančias prastovos d.d iki 03 31 kai žmogus yra prastovoje 11,98*36*40 proc=172,51 eurų
Iš viso už kovo mėnesį bus 857,41+47,92+47,92+95,81+63,89+431,14+172,51=1716,60 eurų

time-3222267_1920Prastova arba dalinė prastova skelbiama pagal DK 47 str. 1 dalies 2 punktą: Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo.
1. Kaip skaičiuosime prastovą?
Prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos darbo užmokestį, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.

Pavyzdys: Darbuotojas dirba pagal standartinį 40 val. savaitėje grafiką. Darbuotojo nustatytas atlyginimas yra 2000 eurų. Prastova skelbiama nuo 03 16 iki 03 31.
Skaičiavimai:
Darbuotojo darbo užmokestis už įprastą darbą iki prastovos paskelbimo bus 2000/21*9=857,14
Už prastovos laikotarpį nuo 03 16 iki 03 31 bus:
607/21*12=346,86 eurų
Iš viso už kovo mėnesį bus 857,14+346,86=1204 eurų

2. Kaip skaičiuosime dalinę prastovą? Darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokama MMA proporcingai prastovoje būtam laikui.

Pavyzdys: Darbuotojas dirba pagal standartinį 40 val. savaitėje grafiką. Darbuotojo nustatytas atlyginimas yra 2000 eurų, VDU 1 d.d. yra 95,24 eurų, VDU 1 val. 11,98 eurų. Dalinė prastova skelbiama nuo 03 16 iki 03 31. Numatoma, kad darbuotojas 4 val. per darbo dieną dirbą įprastai įmonėje, o likusias 4 valandas fiksuojama dalinė prastova.
Skaičiavimai:
Darbuotojo darbo užmokestis už įprastą darbą iki prastovos paskelbimo 2000/21*9= 857,14
Už prastovos d.d. kai žmogus dirba darbe 2000/167*48= 574,85 eurų
Užprastovos d.d. kai žmogus yra prastovoje 3,72*48= 178,56 eurų
Iš viso už kovo mėnesį bus 857,14+574,85+178,56= 1610,55 eurų
PAPILDYTA: būtina paminėti, kad už prastovoje būtą laikotarpį darbuotojui skaičuojamas darbo stažas. Taip pat už tą laiką kaupiasi kasmetinės atostogos. Priskaityta suma už prastovas netraukiama į VDU skaičiavimą.
Straipsnis paruoštas remiantis: VDI

Kitos naujienos

Daugiau