fbpx

Naujienos

BSS archyvas

Patikslinta bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė! 2017 m. spalio 27 dieną LR vyriausiojo archyvaro įsakymu VE-105, patvirtinti nauji kai kurių bendrųjų dokumentų apibrėžimai ir saugojimo terminai, kurie pradeda galioti nuo 2018 metų sausio 1 dienos. Nustatyti naujieji saugojimo terminai galioja ir dokumentams, kurie sudaryti anksčiau ir jų saugojimo procesas tęsiasi. Pateikiame Jums keitimų palyginimo sąrašą. Didžioji dalis pakeitimų siejami su naujo Darbo kodekso įsigaliojusiais pakeitimais.

Punktas Dokumento pavadinimas Saugojimo terminas galiojęs iki 2017 12 31 (metais) Saugojimo terminas galiojantis nuo  2018 01 01 (metais) Pastabos
Minimalus saugojimo terminas Saugojimas nuolat (įstaigų, perduodančių dokumentus valstybės archyvams) Minimalus saugojimo terminas Saugojimas nuolat (įstaigų, perduodančių dokumentus valstybės archyvams)
7.3. Darbo sutartys ir jų priedai (susitarimai dėl papildomų darbo sutarties sąlygų ir kita) 50 (pasibaigus sutarčiai) Valstybės archyvo sprendimu - nuolat 50 (pasibaigus sutarčiai) Valstybės archyvo sprendimu - nuolat Anksčiau buvo privaloma saugoti tokį terminą tik darbo sutartis. Dabar didėja saugojamų dokumentų apimtis – būtina saugoti ir sutarčių priedus
7.9. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimo dokumentai: Išplečiama sąvoka – didėja saugojamų dokumentų kiekis – anksčiau buvo vertinimo komisijos posėdžių protokolai; tiesioginio vadovo išvados, pasiūlymai, vertinimo komisijos išvados
7.9.1. Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos posėdžių protokolai; - - 5 -
7.9.2. tiesioginio vadovo išvados, valstybės tarnautojo kvalifikacijos vertinimo anketos, vertinimo komisijos išvados, aktai apie darbuotojo atsisakymą pasirašyti vertinimo išvadą - - 10 -
7.28. Darbo tarybos, darbuotojų patikėjimo veiklos dokumentai 3 (pasibaigus darbo tarybos, darbuotojų patikėjimo veiklai) Valstybės archyvo sprendimu - nuolat 3 (pasibaigus darbo tarybos, darbuotojų patikėjimo veiklai) Valstybės archyvo sprendimu - nuolat Anksčiau buvo privaloma saugoti tokį terminą tik darbo tarybos veiklos dokumentus. Patvirtinus darbo kodeksą ir atsiradus naujai funkcijai -  darbuotojų patikėtinio – privaloma saugoti ir jo veiklos dokumentus (jei įstaigoje toks yra).
7.33. Ginčo komisijos, nagrinėjančios kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų, dokumentai 3 (priėmus sprendimą) - 3 (priėmus sprendimą) - Keičiasi sąvoka – anksčiau buvo Taikinimo komisijos, nagrinėjančios kolektyvinius darbo ginčus, dokumentai
8.11. Įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymos pagal sutvarkytų dokumentų ilgiausią saugojimo terminą nuolat pagal sutvarkytų dokumentų ilgiausią saugojimo terminą - Keičiasi sąvoka – anksčiau buvo Įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymos. Nebereikia saugoti nuolat įstaigoms, parduodančioms dokumentus valstybės archyvams.
10.30. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys 10 (pasibaigus sutarčiai - - - Panaikinama iš sąrašo
10.39. Autorinės, atlikėjo intelektinių paslaugų teikimo sutartys, darbų (kūrinių) priėmimo aktai 50 ( pasibaigus sutarčiai), 10 (iki 2008 m. pabaigos pasibaigus sutarčiai)  - 50 ( pasibaigus sutarčiai), 10 (iki 2008 m. pabaigos pasibaigus sutarčiai)  - Keičiasi sąvoka ir išplečiamas saugomų dokumentų kiekis  – anksčiau buvo Autorinės sutartys, darbų (kūrinių) priėmimo aktai

Didėjant saugomų dokumentų apimtims - pats laikas pradėti naudoti dokumentų valdymo sistemą, kuri padės ne tik efektyviai organizuoti kasdienius Jūsų įmonės dokumentų procesus, bet ir centralizuotai saugoti bei archyvuoti dokumentus elektroniniu būdu! daugiau apie mūsų siūlomą dokumentų valdymo sistemą skaitykite čia

Kitos naujienos

Daugiau