fbpx

Naujienos

downloadPajamų, susijusių su darbo santykiais, GPM pakeitimai nuo 2019 metų. 2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335., kuris įsigalioja nuo 2019 metų sausio 1 dienos, tačiau klausimų dar be galo daug. VMI internetėje svetainėje jau galite rasti GPM tarifus, kurie bus taikomi nuo 2019 metų ir vėlesniais laikotarpiais.
Norime pasidalinti keliais jau gautais atsakymais iš VMI dėl GPM mokesčio taikymo:
1. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m.) (neįskaitant už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuoto darbo užmokesčio) apmokestinama 20 % GPM tarifu.
2. Patvirtinta 2019 metų NPD formulė Mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 2019-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis). Didesni mėnesio NPD taikytini riboto darbingumo asmenims.
3. Ligos išmokos 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais apmokestinamos taikant 15 proc. gpm tarifą. Darbdavys, apskaičiuodamas GPM nuo išmokamos sumos, kurią sudaro darbo užmokestis (ar jo dalis) ir ligos išmoka turės taikyti skirtingus PVM tarifus, NPD šioms išmokoms turės pritaikyti proporcingai.
4. Jei 2019 metais paskirstomos premijos už 2018 metų rezultatus, tokiu atveju, pasak VMI, darbuotojams išmokėtos premijos už 2018 m. rezultatus apskaičiuojamos jau 2019 m., todėl taikomas premijų apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 20 proc. gpm tarifas. Jeigu išmokėta bendra darbo užmokesčio ir premijos suma (arba bendra 2019 m. gautų su darbo santykiais susijusių pajamų suma) viršytų 120 VDU, tai šią ribą viršijančiai pajamų sumai taikomas 27 proc. gpm tarifas. Mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.
ATNAUJINTA! 5. Jei išmokėjote atostoginius už 2019 metus dar 2018 metais:  už 2018 m. gruodžio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta atostoginių suma apmokestinama taikant 15 proc. gpm tarifą ir gruodžio mėn. NPD.
Už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta atostoginių suma apmokestinama taikant 20 proc. gpm tarifą ir sausio mėn. NPD.
Šios nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai už 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. sausio mėn. periodą atostoginiai yra apskaičiuojami ir išmokami 2019 m. arba atitinkamomis dalimis - 2018 ir 2019 metais.
6. Jei išmokėjote atostoginius už 2018 metus jau 2019 metais (atskiru darbuotojo prašymu), vadovaujantis GPMĮ pakeitimo įstatymo 7 str. 13 dalies nuostatomis, taikomas 15 proc. gpm tarifas. Mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.
ATNAUJINTA! 7. Jei 2018 metais išmokėjote DU avansą - atsižvelgiant į tai, kad darbo užmokesčio dalis (avansas) už 2019 m. sausio mėn. turi būti išmokėta taikant naujas darbo užmokesčio apskaičiavimo (t. y. padidinta, sausio mėnesio darbo užmokesčiui pritaikius koeficientą 1,289) ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuostatas, ji apmokestinama taikant 20 proc. gpm tarifą. Įvertinus visą tą mėnesį išmokamą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą, taikomas 2018 m. išmokos išmokėjimo mėnesio NPD.
ATNAUJINTA! 8. Jeigu 2019 iš darbo atleidžiamas asmuo ir jam išmokama kompensacija už nepanaudotas atostogas, kurių periodas yra ir 2018 metai - nepanaudotų atostogų kompensacija apmokestinama taikant išmokų apskaičiavimo metu galiojantį 20 proc. gpm tarifą. Įvertinus visą 2019 m. išmokamą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.
9. Jei darbo užmokestį už 2018 metus išmokėsite 2019 metais - GPMĮ pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu, apmokestinamos taikant 15 proc. gpm tarifą. Mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę

Šaltinis VMI.

Sekite mūsų naujienas čia.

Kitos naujienos

Daugiau