fbpx

Naujienos

BSSNuo 2018 gruodžio 1 dienos keičiasi išskaitų iš DU dydžiai. Minėti dydžiai patvirtinti 2002 m. vasario 28 d. LR Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-743 straipsnyje 736.

Dydžių pokyčiai:
IKI 2018 m gruodžio 1 d.:
* nuo MMA arba mažesnių pajamų:
turint 1 vykdomą raštą galima išskaita iki 20-50 proc.
turint daugiau nei 1 vykdomą raštą galima išskaita iki 50 proc.
* nuo pajamų, viršijančių MMA:
turint 1 vykdomą raštą galima išskaita iki 70 proc.
turint daugiau nei 1 vykdomą raštą galima išskaita iki 70 proc.

NUO 2018 m gruodžio 1 d.:
* nuo MMA arba mažesnių pajamų:
turint 1 vykdomą raštą galima išskaita 20-30 proc.
turint daugiau nei 1 vykdomą raštą galima išskaita iki 30 proc.
* nuo pajamų, viršijančių MMA:
turint 1 vykdomą raštą galima išskaita iki 50 proc.
turint daugiau nei 1 vykdomą raštą galima išskaita iki 50 proc.

Pilnas straipsnio išdėstymas:
736 straipsnis. Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydis
1. Iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus tol, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos:
1) išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą – trisdešimt procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas;
2) visų kitų rūšių išieškoms, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas, – dvidešimt procentų;
3) pagal kelis vykdomuosius dokumentus – trisdešimt procentų.
2. Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma penkiasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas.
3. Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos.

Taip pat norime atkreipti dėmesį į pakeistą to paties teisės akto 739 straipsnio 8 dalį (pinigų sumos nuo kurių galima daryti išskaitas), kuri įsigalioja jau nuo 2018 spalio 1 dienos: išeitinės išmokos, išskyrus atvejus, kai vykdomi šio Kodekso 736 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti išieškojimai. Jeigu skolininkui išmokama didesnė negu vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka, vykdant šio Kodekso 736 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus išieškojimus, šio Kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitos daromos atskirai iš kiekvieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio išeitinės išmokos.

Nuorodą į teisės akto pakeitimą rasite čia.

Kitos naujienos

Daugiau