fbpx

Naujienos

NPD taikymo ypatumai.

1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentare numatyta, kad apskaičiuojant nuolatiniams Lietuvos gyventojams taikytiną mėnesio NPD, būtina atsižvelgti į visas kas mėnesį darbuotojams mokamas išmokas (pagrindinį darbo užmokestį, priedus ir priemokas), susijusias su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais. Iš to kyla poreikis perskaičiuoti išmokų mokėjimo mėnesio NPD, jei išmokos mokamos už praeitą laikotarpį ir už einamąjį. Kitaip sakant, jei darbuotojui darbo užmokestį mokate sekantį mėnesį, nei jis uždirbtas ir dar tą patį mėnesį mokate kokias nors kitas GPM apmokestinamas išmokas - būtina perskaičiuoti GPM, nes keičiasi einamojo mėnesio išmokama suma, kuri įtakoja NPD skaičiavimą.accounting-balance-banking-159804
Pavyzdžiui: darbuotojui priskaitytas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį yra 1200 eurų. Darbuotojui taikomas standartinis NPD. Darbo užmokestis išmokamas spalio 2 d.. Spalio 8 d. darbuotojui priskaitoma ir išmokama premija 600 eurų. Kaip turėtų būti apskaičiuojamas GPM šiuo atveju:
Rugsėjo mėnesio priskaitymas
Priskaitytas DU 1200 eurų
NPD = 300-0,15*(1200-555)= 203,25 eurų
GPM = (1200-203,25)* 20 proc. = 199,35 eurų
Spalio 2 d. darbuotojui yra išmokamas darbo užmokestis

Spalio 8 d. darbuotojui skiriama 600 eurų premija. Kadangi tą mėnesį darbuotojui jau buvo išmokėtas darbo užmokestis, turi būti perskaičiuojamas NPD, įvertinant jau išmokėtas tą mėnesį sumas.
Skaičiuojamas bendras NPD ir GPM spalio mėnesiui:
NPD = 300-0,15*(1200+600-555) = 113,25 eurų
GPM = (1200+600-113,25)*20 proc. = 337,35 eurų
Kadangi 199,35 eurų GPM mokesčio buvo priskaityta kartu su rugsėjo darbo užmokesčiu, tai apskaičiuojant gautos premijos GPM turėtų būti: 337,35 - 199,35 = 138,00 eurų.

O kas būtų buvę, jei GPM neperskaičiuotume?
NPD = 300-0,15*(600-555) = 293,25 eurų
GPM = (600-293,25)*20 proc = 61,35 eurų
Bendras GPM būtų 199,35 + 61,35 = 260,70 eurų

Deklaruojant metines pajamas darbuotojui būtų reikėję susimokėti neteisingai priskaityto GPM mokesčio skirtumą 337,35 - 260,70 = 76,65 eurų

Skaičiuokite mokesčius teisingai, naudodamiesi mūsų siūloma BSS Atlyginimai ir personalas sistema. Čia tokie atvejai apgalvoti ir yra perskaičiuojami automatiškai. Dėl to Jums nereikės raudonuoti prieš kolegas dėl neteisingai apskaičiuoto GPM mokesčio, kai jie deklaruos metines pajamas.
Jau naudojatės Atlyginimai ir personalas moduliu? tada detalią instrukciją kaip atlikti perskaičiavimus rasite čia.

2. Kitas atvejis - kai darbuotojui būtina perskaičiuoti NPD metų gale, taikant metinę NPD formulę. Kada atsiranda poreikis atlikti tokį perskaičiavimą? kai bent vieną iš dirbtų mėnesių per kalendorinius metus darbuotojui buvo netaikomas NPD dėl per didelių pajamų (riba, kai mėnesio NPD netaikomas ir GPM skaičiuojamas nuo visų uždirbtų pajamų 2555 eurų neatskaičius mokesčių).
Panagrinėkime pavyzdį. Analizuojamas laikotarpis - 1 kalendoriniai metai. Darbuotojui nustatytas mėnesinis atlyginimas 1600 eurų per mėnesį. Prie nustatyto atlyginimo darbuotojui birželio mėnesį buvo skirta premija 2000 eurų. Paskaičiuokime taikytiną NPD ir GPM mokestį pamėnesiui ir paskui - pritaikę metinę NPD formulę:
Sausio - gegužės bei liepos - gruodžio mėnesiai buvo įprasti ir vieno jų NPD bei GPM būtų:
NPD = 300-0,15*(1600-555) = 143,25 eurų
GPM = (1600-143,25)*20 proc. = 291,35 eurų
Birželio mėnesį buvo gauta premija. Taigi NPD ir GPM bus:
NPD = 300-0,15*(3600-555) = -156,75 eurų (pagal taisyklę - netaikomas)
GPM = 3600*20 proc. = 720 eurų
Taip atlikus skaičiavimus darbuotojui priskaitytas GPM būtų: 11*291,35 + 720 = 3924,85 eurų

Metų gale pritaikykime metinę NPD formulę ir pažiūrėkime koks tada bus GPM (būtent taip skaičiuojama GPM suma VMI deklaruojant metines pajamas):
NPD = 3600 – 0,15 x (metinių pajamų suma — 12 MMA, galiojusios 2019-01-01, dydžių (6660 eurų))
NPD = 3600 – 0,15 x (21200 — 6660)= 1419 eurų
GPM = (21200-1419)*20 proc. = 3956,20 eurų
Gyventojui reikės susimokėti 3956,20 - 3924,85 = 31,35 eurus.

Kitos naujienos

Daugiau