fbpx

Naujienos

BSSGPMNepamirškite!nuo 2018 metų sausio 1 dienos GPM313 keičia FR0572. Vietoje buvusios FR0572 formos privaloma teikti naują GPM313 formą. Kartu su šia forma kelios naujovės pateikiant duomenis: deklaruojamas sumas reikės nurodyti centų tikslumu ir nebereikės nurodyti įmonės kontaktinių duomenų.
Teikiant duomenis už 2017 gruodžio mėnesį išmokėtas A klasės apmokestinamas išmokas bei teikiant laiku nepateiktas deklaracijos FR0572 formas už 2017 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamus mėnesius arba tikslinant ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis vis dar būtina teikti Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą.

Nauja GPM313 deklaracija teikiama tik elektroniniu būdu iki sekančio po ataskaitinio mėnesio 15 dienos. Už 2018 m. sausio mėnesį išmokas išmokėję asmenys privalės pateikti deklaraciją iki 2018 m. vasario 15 dienos.
Deklaraciją mokesčių administratoriui privalės pateikti Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje (toliau – išmokas išmokėję asmenys), nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių atitinkamą mėnesį pinigais ir/arba natūra išmokėję A klasės apmokestinamąsias išmokas ir B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiavo ir/arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį, tačiau pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas neturėjo prievolės išskaičiuoti ir/arba savo lėšomis sumokėti pajamų mokesčio.

Deklaracijoje nuo 2018 m. sausio 1 dienos kiekvieną mėnesį gyventojams išmokėtos išmokos, nuo kurių buvo išskaičiuotas ir/ arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis, ir pajamų mokestis deklaruojamas bendromis sumomis.

Deklaracijoje turi būti nurodomi duomenys apie:
- su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas,
- su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas
- B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir/arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis.

Lietuvos vienetai ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, turintys samdomų darbuotojų, Deklaraciją mokesčių administratoriui privalės pateikti net ir tuo atveju, jeigu per ataskaitinį mėnesį gyventojams neišmokės jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų ir/arba B

Savo klientus norime informuoti, kad naudodamiesi BSS Atlyginimų ir personalo sistema, GPM313 formą galėsite sugeneruoti automatiškai, o sugeneruota forma atitinka visas formos pildymo taisykles.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 pildymo taisykles rasite čia.

Kitos naujienos

Daugiau