fbpx

Naujienos

Nekvalifikuotas Elektroninis parašas – tai parašas formuojamas programinės įrangos priemonėmis. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 5.6 punkte nurodyta, kad „Įstaigos vadovas ar kitas jo įgaliotas asmuo (toliau – vadovas): nustato, kuriuos trumpai saugomus ir neperduodamus kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims įstaigos veiklos elektroninius dokumentus galima pasirašyti teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas.“ Tad įmonės vadovo įsakymu reikia patvirtinti, jog tam tikrus dokumentų tipus (trumpalaikio saugojimo, tokie kaip: personalo įsakymai, personalo prašymai ir pan.) galima pasirašyti nekvalifikuotu elektroniniu parašu, t.y. sistemoje paspaudus „žalią varnelę“.

Pagal Europos Sąjungos elektroninių parašų direktyvą nekvalifikuotas elektroninis parašas yra suprantamas plačiąja prasme ir elektroniniu parašu laikoma, pavyzdžiui, elektroniniame laiške užrašytas vardas ar pavardė. Išbandyti Dokumentų valdymo sistemą

O Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 16 punkte sakoma, kad “Elektroninio dokumento turinyje viza, rezoliucija ir supažindinimo žyma nerašomos. Elektroninio dokumento turiniui vizuoti, rezoliucijai ir supažindinimo žymai įforminti įstaiga gali pasirinkti:

16.1. kvalifikuotą elektroninį parašą;

16.2. teisinę galią turintį elektroninį parašą, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas (šiuo atveju turi būti numatyta galimybė nustatyti rezoliuciją įforminusį, elektroninį dokumentą vizavusį ar su juo susipažinusį asmenį bei išsaugoti duomenis apie šiuos veiksmus).”

BSS IT dokumentų valdymo sistemoje nekvalifikuotas elektroninis parašas realizuojamas „žalios varnelės“ mygtuko paspaudimu. Į patį elektroninį dokumentą vizuali žyma dėl parašo nėra įrašoma. Tačiau programos duomenų bazėje yra saugoma informacija kas ir kada su dokumentu susipažino, jį vizavo ar pasirašė. Ši informacija ir kiti dokumento meta duomenys yra matomi dokumento kortelėje. Šiuo atveju dokumento originalą, turintį teisinę galią, sudaro pats elektroninis dokumentas, dokumento meta duomenys dokumento kortelėje ir informacinėje sistemoje saugomi su tuo dokumentu susiję veiksmai. Todėl nekvalifikuotu parašu galima pasirašyti tik vidinius organizacijos dokumentus.

Daugiau informacijos suteiks straipsnio autorius Nerijus Jankauskas, [email protected], 8685 38669

Kitos naujienos

Daugiau