fbpx

Naujienos

darbo-kodekasNors visuomenėje dar tvyro daug neišspręstų Darbo kodekso (toliau – DK) naujovių, tačiau ši tema yra aktuali kiekvienam iš mūsų jau šiandieną. Naujasis DK atsineša naujus iššūkius ir naujas galimybes verslui, tad iš anksto reikia ruoštis naujovių pritaikymu praktikoje.

Naująjame DK atsiranda daugybė naujų darbo sutarčių rūšių: nenustatytos apimties darbo sutartis; projektinio darbo sutartis; darbo vietos dalijimosi sutartis; darbo keliems darbdaviams sutartis.

Privaloma nuo 2017 m. sausio 1 d. turėti darbo apmokėjimo sistemos tvarką (kai vidutinis darbuotojų skaičius 20 ir daugiau). Darbo apmokėjimo sistema darbovietėje ar darbdavio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nustatoma kolektyvine sutartimi. Kai nėra tai nustatančios kolektyvinės sutarties, darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, darbo apmokėjimo sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir tai padaryti prieinamą susipažinti visiems darbuotojams. Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros šio kodekso nustatyta tvarka. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus), papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.


Kviečiame išbandyti atnaujintą nemokamą atlyginimų ir mokesčių skaičiuoklękurioje yra atsižvelgiama ar darbo sutartis terminuota ar neterminuota. Atvaizduojami visi mokesčiai ir matote kokias sumas Jums reikės pervesti darbuotojui, Sodrai bei VMI.

Išbandyti Personalo valdymas programą


Nuo 2017 m. sausio 1 d. keisis kasmetinių atostogų suteikimo principas – kasmetinės atostogos bus suteikiamos darbo (ne kalendorinėmis) dienomis: bus suteikiamos 20 darbo dienų (jei dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 24 darbo dienų (jei dirbama 6 darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų arba ne mažiau kaip 12 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), o jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip 2 savaitės. Dėl atostogų suteikimo darbo (ne kalendorinėmis) dienomis, atsiranda būtinybė perskaičiuoti sukauptas atostogas. Jei darbuotojas 2017 m. sausio 1 d. turės sukaupęs 7 kalendorines dienas kasmetinių atostogų, šios dienos taps 5 darbo dienomis kasmetinių atostogų (7/7*5=5), 14 kalendorinių dienų atostogų taps 10 darbo dienų kasmetinių atostogų (14/7*5=10). Atliekant kasmetinių atostogų perskaičiavimą, yra apvalinama darbuotojo naudai, t.y. jei yra kažkoks skaičius po kablelio, jis yra apvalinamas iki pilno sveiko skaičiaus – dienos. Tarkim, darbuotojas 2017 m. sausio 1 d. turės sukaupęs 6 kalendorines dienas kasmetinių atostogų, šios dienos taps 5 darbo dienomis kasmetinių atostogų (6/7*5=4,29≈5).

Atostoginiai bus išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią, dabartiniame kodekse – prieš 3 dienas. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią 20 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) ar 24  darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), ar 4 savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. Išlieka galimybė, darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginius išmokėti įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

Darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos 30 kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka trys mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka šeši mėnesiai). Pagal dabartiniame DK vyrams suteikiamos tėvystės atostogos – laikotarpiui nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sukaks vienas mėnuo.

Kodekse lieka nuostatos dėl „mamadienių“ ir „tėvadienių“ suteikimo. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, ir toliau bus suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį, o auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų – 2 dienos per mėnesį, mokant darbuotojui vidutinį darbo užmokestį.

Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Už darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

Minimalusis darbo užmokestis galės būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji mėnesinė alga) – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai.

Už pagrindinius darbus susijusius su DK naujovių pritaikymu praktikoje bus atsakingas įmonės buhalteris ir žmogus, atsakingas už personalo valdymą. Tačiau reikia neužmiršti, kad šių darbuotojų „naštą“ gali palengvinti ir įmonės buhalterinę bei personalo valdymo sistemą palaikantis klientas. Programuotojai gali padėti greičiau pritaikyti savo sistemas DK naujovėms.

Visgi, reikia nepamiršti, kad naujasis Darbo kodeksas dar yra svarstomas, tad reikia nuolat stebėti žiniasklaidą, dar pildomus, koreguojamus teisės aktus ir tik patvirtintas naujienas įgyvendinti savo veikloje.

Reglamentai:

  1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2002-06-04, Nr. IX-926). Galioja iki 2016-12-31.
  2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (2016-09-14, Nr. XII-2603). Galioja nuo 2017-01-01.

Primename, kad visi mūsų klientai (kurie naudojasi BSS Atlyginimai ir Personalas) visus naujojo Darbo kodekso pakeitimus gaus nemokamai !

 

Kitos naujienos

Daugiau