fbpx

Naujienos

socialines_apsaugosLR SADM komentaras dėl DU perskaičiavimo nuo 2019 01 01. Skubame dalintis naujausia Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta informacija apie artėjančius Darbo užmokesčio pokyčius. Trumpai:
1. Kaip ir prieš tai viešintame VDI darbo sutarčių keitimo paaiškinime, pabrėžiama, kad iki įstatymo įsigaliojimo dienos buvęs darbuotojo neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam.
2. Perskaičiuojamas darbo bruto darbo užmokestis turėtų būti suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas LR Darbo kodekso 139 str., pagal kurį darbuotojo darbo užmokestį sudaro:
* bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga);
* papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
* priedai už įgytą kvalifikaciją;
* priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;
* premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
* premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.
3. Ryšium su darbo užmokesčio dydžio pakeitimais turi būti peržiūrima nustatyta darbo užmokesčio apmokėjimo tvarka įmonėje. LR SADM paaiškinime pabrėžiama, kad darbo užmokesčio apmokėjimo sistemos keitimai turi būti derinami su Darbo taryba (jei įmonėje dirba daugiau nei 20 darbuotojų): likus ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki keitimų patvirtinimo apie tai informuojama Darbo taryba -> ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos Darbo taryba gali pareikalauti konsultacijų -> ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pareikalavimo pradedamos darbdavio konsultacijos su Darbo taryba. Kai įmonėje Darbo tarybos arba jos funkcijas įgyvendinančio darbuotojų patikėtinio nėra - darbdavys privalo pateikti informaciją darbdavio lygmeniu veikiančiai profesiniai sąjungai.
4. Jei darbo sutartyje nustatyta, kad papildomo darbo užmokesčio dalis, apskaičiuojama:
* kaip procentas nuo pagrindinio atlyginimo - procentinio dydžio keisti nereikia (keičiantis pagrindiniai darbo užmokesčio daliai keisis ir jos dalis)
* kaip fiksuota suma - ši suma turi būti perskaičiuota ją padidinant 1,289 karto.
* kaip procentas nuo asmeninių pardavimų - nuo asmeninių pardavimų apskaičiuota papildoma darbo užmokesčio dalis eurais turėtų būti padidinta 1,289 karto.
* numatytos metinės ir ketvirtinės premijos, kurių dydžiai priklauso nuo įmonės finansinių rodiklių - apskaičiuota premija eurais turėtų būti padidinta 1,289 karto.
Bet kokiu atveju būtina laikytis principo, kad neto darbo užmokestis darbuotojui negali sumažėti!
5. Skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį (toliau - VDU), priklausantį nuo iki Įstatymo įsigaliojimo dienos gauto darbo užmokesčio, ir apskaičiuojant šį užmokestį į skaičiuojamąjį laikotarpį (ar jo dalį) patenka atitinkami mėnesiai iki Įstatymo įsigaliojimo, skaičiuojant VDU turėtų būti traukiama atitinkamais mėnesiais iki Įstatymo įsigaliojimo apskaičiuota darbo užmokesčio suma, padidinta 1,289 karto (pavyzdžiui: darbuotojas atostogauja 2019 vasario mėnesį, tai atostoginiams apskaičiuoti naudojamas VDU bus 2018 lapkričio mėn. (priskaityta suma 900 eurų), 2018 gruodžio mėn. (priskaityta suma 1150 eurų) ir 2019 sausio mėn. (priskaityta suma pagal naują tvarką 1549 eurų). Tai VDU bus: (900*1,289 + 1150*1,289 + 1549)/3 = 1397.15 eur.).
6. Pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas, kuris manys, kad darbdavys pažeidė jo teises perskaičiuodamas darbo užmokestį, turi teisę kreiptis į darbo ginčus. Darbdaviams gresiančios baudos dėl neteisingo darbo užmokesčio perskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimo: 150 - 1450 eurų, pakartotiniai pažeidimai: 1400 - 3000 eurų, tyčiniai pažeidimai: 2700 - 6000 eurų.

Sekite mūsų naujienas!

Kitos naujienos

Daugiau