fbpx

Naujienos

Ar žinote, kad norėdami tinkamai pasirašyti e-parašu dokumentą, kad jis būtų galiojantis pagal e-pasirašymą reglamentuojančius teisės aktus, turėtume naudotis kitų Europos Sąjungos šalių patikimų teikėjų sąrašais, Lietuvoje nėra nei vieno tiekėjo, kuris būtų patikimų tiekėjų sąraše laiko žymos suformavimui.

Elektroninis parašasLietuvoje populiarėja elektroninių dokumentų naudojimas įmonių veikloje. Yra keletas viešai prieinamų internetinių puslapių, kurių pagalba galima pasirašyti elektroninį dokumentą: epaslaugos.lt, isign.lt ar gosign.lt. Taip pat galime įsigyti ir naudotis specializuota programine įranga elektroninių dokumentų valdymui. Popierinius dokumentus keičia elektroniniai, o elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas prilygsta pasirašytam popieriniam dokumentui. Ar visada elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas bus prilygintas popieriniam dokumentui su parašu? LBAA informacinių technologijų darbo grupės ir UAB BSS IT vadovas Nerijus Jankauskas kartu su LBAA kelia klausimą dėl teisingo elektroninio parašo naudojimo.

Aukščiau minėtų viešai prieinamų paslaugų pagalba galima ne tik pasirašyti dokumentą, bet ir patikrinti elektroniniame dokumente esančius parašus., Turbūt ne vienam teko susidurti su situacija, kad tikrinant e-parašu pasirašytą dokumentą gauname pranešimus:

  • „Dokumentas yra pasirašytas, tačiau jame yra nepatikimų parašų“;
  •  „El. Parašo sertifikatas nėra išduotas patikimo sertifikatų centro“;
  • „Tikrinant parašą rasta klaidų dėl kurių jis yra negaliojantis“;

Išbandyti Dokumentų valdymo sistemą

 

Tokia situacija yra visada, jei tuo pačiu elektroniniu parašu dokumentas buvo pasirašytas per skirtingus portalus: isign.lt (UAB „Estina“) ir  gosign.lt (Registrų centro), o tikriname e-parašu pasirašyto dokumento legalumą per kitą portalą, o ne tą, kuriame jis buvo pasirašytas.

LBAA kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybą, kaip į elektroninio parašo priežiūros funkcijas atliekančią instituciją, su prašymu paaiškinti, kuris dokumentas pasirašytas tinkamai, kaip vartotojui reikėtų suprasti tokius e-parašo tikrinimo pranešimus.

2016m. birželio 13 dieną buvo gautas atsakymas, kad dokumentai pasirašyti tinkamai, tačiau yra naudojamos skirtingos laiko žymos, dėl kurių ir yra šie pranešimai. Tarnyba informavo, kad atskiri tiekėjai nėra įpareigoti pasitikėti kitų tiekėjų teikiamomis laiko žymomis, neatsižvelgiant į  tai, kad patikimų tiekėjų sąrašas yra viešai skelbiamas RRT puslapyje.

Taigi kas gi yra ta laiko žyma ar galime pasitikėti visomis laiko žymomis, kurios taikomos e-pasirašymui? 2011m. gruodžio 29d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu V-158 patvirtintos Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės sako, kad „Įstaigos elektroninių dokumentų kvalifikuoto elektroninio parašo ar kvalifikuoto elektroninio spaudo galiojimo įrodymams išsaugoti rekomenduotina naudoti kvalifikuotas elektronines laiko žymas“. To reikia nes Elektroninio parašo sertifikatas turi galiojimo laiką ir parašas bus galiojantis tik jeigu jis buvo suformuotas sertifikato galiojimo laikotarpiu. Jei dokumento pasirašymo metu laiko žyma bus suformuota netinkamai, pasibaigus sertifikato galiojimo laikui, jūsų pasirašytas dokumentas el. parašo tikrinimo metu bus įvardintas kaip pasirašytas netinkamai. Įsivaizduokime, kad jūsų el. parašo sertifikato galiojimo laikas baigiasi rytoj. Tokiu atveju šiandien dokumentas bus laikomas pasirašytu tinkamai, o rytoj jau bus nebetinkamas, nes nebus galima įrodyti, kad jis buvo pasirašytas sertifikato galiojimo laikotarpiu. Kaip įrodymas jog dokumentas buvo pasirašytas sertifikato galiojimo laikotarpiu, dedama laiko žyma. Kvalifikuota patikima laiko žyma, kaip ir elektroninio parašo sertifikatas, yra atskirai teikiama paslauga (2000 m. liepos 11 d. LR Elektroninio parašo įstatymo Nr. VIII-1822, 9 str. 1d. 2p.).

Pagal 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatas „nuo 2016 metų liepos 1 d. tik Patikimame sąraše esantys patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai turės teisę išdavinėti kvalifikuotas elektronines laiko žymas ir tai sudarys galimybę sistemoms vienareikšmiškai įvertinti ar konkreti elektroninė laiko žyma yra kvalifikuota“ (ištrauka iš 2016.06.13 RRT rašto Nr.(50.2) 1B-1778 adresuoto LBAA). Nuo 2016 metų liepos 1d. RRT viešai turėjo pradėti skelbti atnaujintą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašą. Šiame sąraše nėra nei vieno lietuviško laiko žymos paslaugos teikėjo. Taigi pagal dabartiniu metu galiojančius teisės aktus, norėdami suformuoti kvalifikuotą laiko žymą turime naudotis kitų Europos Sąjungos šalių patikimų teikėjų sąrašais. Iki atsiras akredituotas Lietuviškas teikėjas, RRT pasiūlė naudotis Estijos sertifikatų centro teikiama paslauga.

Situacija gal būt keisis: 2016m. rugpjūčio 22 dieną LBAA dalyvavo susitikime su RRT ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos atstovais. Susitikimo metu RRT pažadėjo, kad 2016m. rugsėjo mėnesį vyksiančiame susitikime su patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjais iškels klausimą dėl kvalifikuotų laiko žymų naudojimo bei tinkamo visuomenės informavimo elektroninių parašų tikrinimo metu.

Kitos naujienos

Daugiau