Važtaraščių duomenų teikimas VMI (i.VAZ)

 

PVM sąskaitų faktūrų registras (i.SAF)Elektroninių važtaraščių posistemis (i.VAZ) yra išmaniosios mokesčių administravimo (i.MAS) sistemos dalis. Elektroninių važtaraščių posistemio (i.VAZ) tikslas – gerinti mokesčių administravimą ir mažinti pajamų neapskaitymą bei mokesčių vengimą, kuriant elektronines paslaugas, kurios ūkio subjektams sudarytu galimybes išrašyti, perduoti, gauti ir naudoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui kelių transportu LR teritorijoje.

UAB “BSS IT” programuotojai parengė MS Excel šabloną bei XLSX-I.VAZ konvertuotoją, kurio pagalba suteikiama galimybė iš MS Excel failo gauti i.VAZ XML rinkmeną, kurią jau savo ruožtu teikiate VMI.


Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimas VMI nuo 2016-10-01 (i.VAZ)

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) po konsultacijų ir diskusijų su verslo atstovais patvirtino važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų  duomenų teikimo taisykles ir i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymą. I.VAZ duomenis mokesčių mokėtojai privalės VMI teikti nuo 2016 m. spalio 1 d.

i.VAZ nekečia važtaraščio reikalingumo sąvokos, t.y. važtaraštis kaip dokumentas turi būti išrašomas Kelių transporto kodekso 6 skirsnyje "Krovinių ir pašto vežimas".

Kas turi teikti duomenis i.VAZ?

Valstybinei mokesčių inspekcijai privalomai teikiami važtaraščių, jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išrašyti, duomenys (toliau – važtaraščio duomenys), esant visoms šioms sąlygoms:
- kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto priemonėmis tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;
- krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo;
- yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai tarp siuntėjo ir/ar gavėjo, ir/ar vežėjo, ir/ar vežimo organizatoriaus, ir/ar kito jų įgalioto asmens.

Kaip teikti duomenis i.VAZ ?

- i.VAZ pateikiant XML formato važtaraščio duomenų rinkmeną (toliau – i.VAZ duomenų rinkmena), paruoštą pagal Taisyklių priede „i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymas“ (toliau – Taisyklių priedas) nustatytus reikalavimus;
- naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.VAZ duomenų rinkmenai, kuri paruošta vadovaujantis Taisyklių priede nustatytais reikalavimais, pateikti;
- važtaraščio duomenis įvedant tiesiogiai i.VAZ per naudotojo sąsają Mano VMI savitarnoje.

Kada teikti duomenis i.VAZ ?

Važtaraščio duomenis i.VAZ važtaraščio rengėjas teikia ne anksčiau kaip likus 7 dienoms iki numatytos krovinio išgabenimo dienos ir ne vėliau nei važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas.

i.VAZ važtaraščių pateikimo terminai

Dažniausiai užduodami klausimai apie i.VAZ:

1. Klausimas: Ar PVM sąskaita faktūra gali būti laikoma tinkamu krovinio vežimo dokumentu?

Atsakymas: Taip jei joje yra nurodyti visi važtaraštyje privalomi rekvizitai. Tačiau duomenis į i.VAZ sistemą apie tokio tipo važtaraštį mokesčių mokėtojas pateikti PRIVALO ne vėliau kaip numatomas krovinio išsiuntimo laikas ! Šaltinis Valstybinė kelių transporto inspekcija.

2. Klausimas: Ar nuo 2016-10-01 bus privalomi elektroniniai važtaraščiai?

Atsakymas: Nuo 2016-10-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) ir Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodekso (toliau – KTK) pakeitimams, mokesčių mokėtojams neatsiras prievolė naudoti elektroninius važtaraščius. Nuo 2016-10-01 bus galimybė naudoti popierinės arba elektroninės formos važtaraščius.

3. Klausimas: Kaip turi elgtis važtaraščio rengėjas, jei krovinys gabenimo metu buvo atšauktas ir nepasiekė krovinio gavėjo arba pristatytas kitam gavėjui/sugrąžintas siuntėjui?

Atsakymas: Jei važtaraščio duomenys buvo perduoti i.VAZ, tačiau krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo sugrąžintas siuntėjui, perduoti važtaraščio duomenys turi būti patikslinti gabenimo metu, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos.

4. Klausimas: Kam bus pasekmės ir kokios jos bus, jeigu vežėjui vežant krovinį jis nėra registruotas arba registruotas klaidingai i.VAZ?

Atsakymas: Važtaraščių duomenis VMI teikia važtaraščio rengėjas, jis yra atsakingas už šių duomenų pateikimą. Siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjo pateiktų važtaraščio duomenų teisingumą kaip tai numatyta KTK.

5. Klausimas: Kokiais atvejais važtaraščio gavėjas turi teikti gavimo patvirtinimą?

Atsakymas: Krovinio gavėjas gavimo patvirtinimą teikia, kai pervežimo operacijai naudojamas elektroninis važtaraštis ir siekiama užfiksuoti krovinio gavimą ir su gautu kroviniu susijusias aplinkybes (pvz., gautas ne visas krovinys, gautas perviršis, gautas sugadintas krovinys). Gavimo patvirtinimas teikiamas per 5 d. d., o pasibaigus šiam terminui gabenimo operacija yra automatiškai uždaroma ir laikoma, kad krovinys pristatytas važtaraštyje nurodytomis sąlygomis. Gavimo patvirtinimo į i.VAZ neprivaloma teikti, jei krovinio pervežimo metu naudojamas popierinis važtaraštis arba elektroninis važtaraštis sukurtas kitomis KTK 29 straipsnyje (kuris įsigalios nuo 2016-10-01) numatytomis priemonėmis, tačiau neribojamas.