fbpx

Naujienos

Atmintinė BuhalteriuiPersonalo valdyme bei darbo užmokesčio skaičiavimuose kiekvienas už personalo valdymą atsakingas asmuo ar buhalteris laikosi tam tikros darbų sekos: darbuotojo priėmimas į darbą, atlyginimo skaičiavimas, mėnesinių ataskaitų VMI ir Sodrai pateikimas, mėnesinių mokesčių apmokėjimai, darbo sutarties nutraukimas. Pateikiame šių pagrindinių darbų atmintinę, išskiriant ataskaitų pateikimo ir mokesčių sumokėjimo terminus Valstybinėms institucijoms.


Kviečiame išbandyti atnaujintą nemokamą atlyginimų ir mokesčių skaičiuoklękurioje yra atsižvelgiama ar darbo sutartis terminuota ar neterminuota. Atvaizduojami visi mokesčiai ir matote kokias sumas Jums reikės pervesti darbuotojui, Sodrai bei VMI.

Išbandyti Personalo valdymas programą


Darbuotojo įdarbinimas.

  • Sodrai teikiamas 1-SD pranešimas, kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti.
  • Kiekvieną mėnesio darbo dieną yra pildomas darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštis – tabelis. Mėnesio pabaigoje viso mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra atspausdinamas ir atsakingų asmenų pasirašomas – oficialus dokumentas, įrodantis darbuotojų faktiškai dirbtą laiką. Dokumentas gali būti pasirašomas skaitmeniniu elektroniniu parašu ir saugomas įmonės dokumentų valdymo sistemoje.
  • Kiekvieno mėnesio pradžioje yra skaičiuojamas darbuotojų darbo užmokestis už praėjusį išdirbtą mėnesį. Sukuriamas ir atsakingų asmenų pasirašomas darbo užmokesčio žiniaraštis - oficialus dokumentas, įrodantis darbuotojams priklausantį darbo užmokestį. Dokumentas gali būti pasirašomas skaitmeniniu elektroniniu parašu ir saugomas įmonės dokumentų valdymo sistemoje.

Mėnesinės ataskaitos.

  • Kiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams priskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. SAM pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki sekančio mėnesio 15 dienos (pvz.: kovo mėnesio deklaracija turi būti pateikta iki balandžio 15d.). SAM pranešimas teikiamas per Sodros elektroninio deklaravimo sistemą.
  • FR0572 - mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija. Deklaracijoje pateikiama informacija apie per mokestinio laikotarpio mėnesį išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės apmokestinamosioms pajamoms, nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams. Deklaracija turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos (pvz.: kovo mėnesio deklaracija turi būti pateikta iki balandžio 15d.). FR0572 deklaracija teikiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) elektroninio deklaravimo sistemą.

Metinės ataskaitos.

  • FR0573 - metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija. Deklaracijoje pateikiama informacija apie per metus išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės apmokestinamosioms pajamoms, nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams. Deklaracija turi būti pateikta už einamuosius metus iki kitų metų vasario 15 dienos (pvz.: už 2016 metus deklaracija turi būti pateikta iki 2017 m. vasario 15d.). FR0573 deklaracija teikiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą.

Mėnesiniai mokesčiai.

  • Mokesčiai Sodrai. Kiekvieną mėnesį Sodrai yra mokami socialinio draudimo įmokos. Įmokos už einamąjį mėnesį turi būti sumokamos iki kito mėnesio 15 dienos (pvz.: kovo mėnesio įmokos turi būti sumokėtos iki balandžio 15 d.). Mokant socialinio draudimo įmoką bankiniu pavedimu, reikia nurodyti įmokos kodą – 252. Surenkamosios Sodros sąskaitos.
  • Mokesčiai VMI. Kiekvieną mėnesį VMI yra mokamas gyventojų pajamų mokestis. Jei darbuotojui buvo išmokėta išmoka, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriama gyventojo A klasės apmokestinamosioms pajamoms, laikotrapiu nuo einamojo mėnesio 1 dienos iki einamojo mėnesio 15 dienos, tuomet gyventojų pajamų mokestis VMI turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 15 d. Jei darbuotojui buvo išmokėta išmoka, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriama gyventojo A klasės apmokestinamosioms pajamoms, laikotrapiu nuo einamojo mėnesio 16 dienos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, tuomet gyventojų pajamų mokestis VMI turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Pvz.: darbuotojui kovo 3 d. buvo išmokėta išmoka, gyventojų pajamų mokestį priklausantį tai išmokai VMI reikia sumokėti iki kovo 15 d. Mokant gyventojų pajamų mokestį bankiniu pavedimu, reikia nurodyti įmokos kodą – 1311. Surenkamosios VMI sąskaitos.

Darbo sutarties nutraukimas.

  • Sodrai teikiamas 2-SD pranešimas, kuriuo Sodra informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei trys darbo dienos po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju.

 

Kitos naujienos

Daugiau