fbpx

Naujienos

Darbdaviai jau gali kreiptis subsidijų prastovoms. Ką būtina žinoti?

Kas gali kreiptis dėl prastovų subsidijavimo?
Darbdaviai, kurie tenkina visas šias sąlygas:

* nėra bankrutuojantis, likviduojamas
* vadovas ir įgaliotas asmuo per paskutinius metus neturi baudos už nelegalų darbą, tam tikrų administracinių baudų pagal administracinių nusižengimų kodeksą
* yra paskelbęs prastovą pagal DK 47 str. 1 dalies 2 punktą - dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino darbuotojams
*nėra biudžetinė įstaiga

refugees-1015294_1920Kokios subsidijos galima tikėtis?
* 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto (arba 1,5 MMA).
* 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto (arba 1MMA).
SVARBU: Subsidijos procentą pasirenka DARBDAVYS.

Kokie įsipareigojimai laukia darbdavių, gavusių subsidiją?
* išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos
* subsidijuojamu laikotarpiu užtikrinti, kad darbuotojas, kurio darbo užmokestis subsidijuojamas, nevykdytų darbo funkcijų.

credit-squeeze-522549_1920Kokios sankcijos bus taikomos neįvykdžius įsipareigojimų?
* jei nustatoma, kad subsidijuojamas darbuotojas dirbo įmonėje laikotarpiu, kai buvo paskelbta prastova pagal 47 str. 1 dalies 2 punktą, grąžinama visa už tą darbuotoją gauta subsidija
* atleidus daugiau kaip 50 proc. darbuotojų, buvusių prastovoje, anksčiau nei per 3 mėnesius nuo subsidijos gavimo pabaigos (išskyrus atleistus pagal DK darbo sutarties šalims susitarus dėl išbandymo, darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ar dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės bei nesant darbo sutarties šalių valios, ar dėl darbuotojo mirties), 12 mėnesių po subsidijos gavimo pabaigos nebus galima pretenduoti į remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemones.

Kur reikia kreiptis?
* į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė

Kokiu būdu kreiptis?
* elektroniniu paštu, sąrašą rasite čia
* paštu

Kokie dokumentai turi būti teikiami?
* Prašymo forma, kurią rasite čia
* Dokumentų, patvirtinančių prastovos paskelbimą, kopija.
* už praėjusį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija darbo užmokesčiui, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiantys dokumentai (teikiant sekantį mėnesį, kai jau buvo gauta subsidija už praėjusį mėnesį).
Dokumentai teikiami iki sekančio mėnesio 15 d.

Nepamirškite, kad apie prastovų paskelbimą turite pranešti Valstybinei darbo inspekcijai per 3 d.d. po jos paskelbimo. Jei prastova paskelbta anksčiau nei 2020-04-06, reikia pranešti iki 2020-04-09. Nepranešus - subsidijos gauti negalėsite. Prastovos paskelbimo formą rasite čia.

Detalesnę informaciją rasite Užimtumo tarnybos puslapyje čia

Kitos naujienos

Daugiau