fbpx

Naujienos

Naujovės buhalterinėje apskaitoje nuo 2016 m. sausio 01 d.

Buhalterinės apskaitos naujovėsEuro įvedimas Lietuvoje – 2015 metų iššūkis buhalterinėje apskaitoje. Dėl jo ne vienai buhalterei, turbūt, teko pavargti, kol tinkamai sutvarkė įmonės buhalterinę apskaitą. Išeitis - greitai ir tiksliai prisitaikanti prie susiklosčiusių naujovių buhalterinės apskaitos programa.

2016 metai nėra išimtis, jie ir vėl „pažėrė“ begales naujovių buhalterinėje apskaitoje.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga (MMA) padidėjo nuo 325 Eur iki 350 Eur. Jau nuo 2016 m. liepos 01 d. MMA planuojama didinti iki 380 Eur. Minimalus valandinis atlygis padidėjo nuo 1,97 Eur iki 2,13 Eur.

Asmenims, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija MMA t.y. 350 Eur, nuo 2016 m. sausio 01 d. yra taikomas 200 Eur (buvo - 166 Eur) mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis (NPD).

Asmenims, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba sunkus neįgalumo lygis, nuo 2016 m. sausio 01 d. nustatyta taikyti 270 Eur (buvo - 235 Eur) mėnesio NPD.

Asmenims, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, nuo 2016 m. sausio 01 d. nustatyta taikyti 210 Eur (buvo - 175 Eur) mėnesio NPD.

Nuo 2016 m. sausio 01 d. mėnesio papildomas neapmokestinamas pajmų dydis (PNPD) padidėjo nuo 60 Eur iki 120 Eur už kiekvieną vaiką (įvaikį) iki 18 metų. Auginant vaiką abiems tėvams, kiekvienam iš jų yra taikomas 60 Eur mėnesio PNPD.

Papildomos pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos (įmokos dalis yra mokama nuo dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamas valstybinio socialinio draudimo įmokos) iki 2015 m. pabaigos sudarys 1 proc., nuo 2016 m. sausio 01 d. - 2 proc.

Rodiklis Iki 2015.12.31 Nuo 2016.01.01
Minimali mėnesinė alga 325 Eur 350 Eur
Minimalus valandinis atlygis 1,97 Eur 2,13 Eur
Mėnesio neapmokestinamas pajmų dydis 166 Eur 200 Eur
Mėnesio papildomas neapmokestinamas pajmų dydis 60 Eur 120 Eur
Papildomos pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos dydis 1 % 2 %

Taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. VA-74 yra pakeičiamos metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklių 1 priedas „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąrašas“ ir 2 priedas „A klasės išmokų kodai“. Deklaruotinomis tampa nuo 2016 m. sausio 1 d. gyventojams išmokėtos tokios neapmokestinamos išmokos: dienpinigiai, darbdavio išmokėti 200 eurų neviršijantys prizai, pensijų anuitetai, pensijų išmokos, mokamos pagal Pensijų kaupimo įstatymą, premijos, kurios neapmokestinamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies 36 ir 52 punktus ir kt.

Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys pateikiami naudojantis išmaniąja mokesčių administravimo sistema (i.MAS). Nuo 2016 m. spalio 1 d. apmokestinamieji asmenys privalomai, naudodamiesi i.MAS, turės pateikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Iki 2016 m. balandžio 1 d. numatyta parengti su i.MAS susijusius teisės aktus, kuriuose bus nustatyta duomenų pateikimo tvarka, terminai ir kita svarbi informacija.

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VAS -15 buvo patvirtintas pavyzdinis sąskaitų planas, kuris įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 01 d. Naujame pavyzdiniame sąskaitų plane gausu redakcinio pobūdžio pakeitimų. Patikslinti sąskaitų pavadinimai, pakeista kai kurių sąskaitų numeracija. Pavyzdinis sąskaitų planas yra rekomendacinio pobūdžio.

Sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas, reikės naudoti naujas patvirtintas finansinių ataskaitų formas.

Visi mūsų BSS ERP verslo valdymo sistemos naudotojai visus šiuos pakeitimus gauna nemokamai ir laiku!

Kitos naujienos

Daugiau