fbpx

Naujienos

Atostogų rezervas - tai kaip jis skaičiuojamas? tai vienas sudėtingiausių darbų buhalteriui. Suskaičiuoti darbuotojo sukauptas atostogų dienas nėra sunku, bet užregistruoti jų išraišką pinigais bei teisingai paskirstyti sąnaudas tampa iššūkiu.

Atostogų rezervas skaičiuojamas darbuotojo sukauptos atostogų dienos * darbuotojo 3 mėnesių vidutinis darbo dienos užmokestis. Formulė atrodo nesudėtinga, tačiau yra tam tikrų niuansų.

Atostogų kaupinių skaičiavimo periodiškumas gali būti: 1 kartą per metus, 1 kartą per ketvirtį, 1 kartas per mėnesį. Svarbiausia - skaičiuoti ne rečiau kaip kartą per metus.

Darbuotojo sukauptų atostogų dienų apvalinimas nėra apibrėžtas, standartiškai naudojami 2 arba 3 skaičiai po kablelio. Priėmus sprendimą apvalinti iki sveiko skaičiaus - įsivertinkite, kad "nenuskriaustumėte" darbuotojo ir apvalinimą geriau darykite darbuotojo naudai.

Darbuotojo 3 mėnesių vidutinio darbo dienos užmokesčio skaičiavimas:
* gali būti skaičiuojamas iš 3 prieš tai einančių mėnesių (jei kaupinius skaičiuojate 12 31 datai, tai būtų 9 10 11 mėnesiai) arba įskaitant ir einamą mėnesį (jei kaupinius skaičiuojate 12 31 datai, tai būtų 10 11 12 mėnesiai). Yra atvejų, kai įmonės darbuotojų atostogų rezervo kaupiniams apskaičiuoti naudoja metinius duomenis: sutartyje nustatytą darbo užmokestį dalina vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus ir pan. VDU apskaičiavimo taisyklė atostogų rezervo skaičiavimui niekur nėra apibrėžtas. Dažniausiai atostogų rezervo skaičiavimui VDU duomenys imami iš 3 paskutinių mėnesių, įtraukiant einamąjį.
* Jei faktiškai dirbto laiko už 3 mėnesius nėra - VDU apskaičiuojamas pagal sutartyje nurodytą atlyginimą t.y. nustatytas DU * 3 mėnesiai / 3 mėnesių darbo dienų skaičius pagal darbuotojo grafiką.
* Jei faktiškai dirbto laiko yra, bet jis trumpesnis nei 3 mėnesiai (pavyzdžiui: rezervas skaičiuojamas 12 31, bet darbuotojas priimtas dirbti 11 01), vieningos nuomonės nėra. Vieni skaičiuoja imdami faktiškai priskaitytą darbo užmokestį ir dirbtą laiką (kad ir koks trumpas jis būtų), kiti - skaičiuoja pagal taisyklę, kai nėra faktiškai dirbtų 3 mėnesių t.y. pagal aukščiau aprašytą punktą. Teisės akto ar išaiškinimo, nurodančio kaip tokiu atveju reiktų skaičiuoti šiai dienai neradome.
* Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, rasite čia.

Atostogų kaupinių registravimas apskaitoje.
Standartiškai atostogų kaupiniai registruojami D Atostogų kaupinių sąnaudos K Atostogų kaupinių mokėtina suma. Perskaičiuojant atostogų rezervą pasirinktu periodiškumu, reiktų registruoti tik atostogų rezervo pokytį t.y. teigiamą arba neigiamą rezervo skirtumą, kuris susidaro palyginus su prieš tai registruotu atostogų kaupinių rezultatu.
Metų pabaigoje, 4 klasėje matysite visą sukauptą atostogų rezervo sumą už visas nepanaudotas atostogų dienas. 6 klasėje matysite tik pokyti, kuris susidarė per metus (nes 6 klasė metų gale uždaroma). Leidžiant darbuotoją atostogų, atostogų rezervo kaupinių suma nekoreguojama, tik metų gale registruojamas jos pokytis. Atostogų rezervo registravimas apskaitoje atrodytų taip (pavyzdyje pateikiamas atvejis, kai metų eigoje darbuotojas atostogauja ir kaupiniai registruojami 1 kartą metų pabaigoje):

BSS Personalas ir atlyginimai atostogų rezervo paskaičiavimas yra automatizuotas. Norėdami apie jį sužinoti daugiau - skaitykite mūsų instrukcijoje, kurią rasite čia.

Kitos naujienos

Daugiau