fbpx

Naujienos

2019 metų darbo užmokesčio mokesčių atmintinė buhalteriui. 2019 kiaulės metai pasitiks buhalterius su gausiais pokyčiais darbo užmokesčio mokestinėje sistemoje. Trumpai apie juos:

1.Darbo užmokesčio dydžių pokyčiai:
1.1. Minimali mėnesinė alga (MMA) 555 eurų, minimalusis valandinis atlygis— 3,39 eurų.
1.2. Konkrečia suma nustatytas atlyginimas turi būti indeksuojamas padauginus iš 1,289.
1.3. Jei atlyginimas numatytas kaip koeficientas padauginus iš vyriausybės nustatyto bazinio dydžio (aktualu biudžetinėse įstaigose) daryti nieko nereikia, nes patvirtintas bazinis dydis bus jau indeksuotas.
1.4. Jei priedas prie atlyginimo numatytas kaip konkretus dydis - būtina jį indeksuoti padauginus iš 1,289.
1.5. Jei priedas prie atlyginimo numatytas procentais - daryti nieko nereikia. Procentas bus imamas nuo jau indeksuoto nustatyto atlyginimo.
Kas aktualu darbdaviui:
* būtina peržiūrėti ir pagal poreikį pakeisti darbo sutartis, kuriose nustatytas atlyginimas yra konkretus dydis (padauginti iš 1,289).
* būtina peržiūrėti ir aktualizuoti įmonėje galiojančias Darbo užmokesčio skaičiavimo ir išmokėjimo tvarkas, vadovo įsakymus dėl priedų skyrimo ir pan. įvertinant pokyčius.
* MMA didėja ne tik dėl indeksavimo (padauginus iš 1,289 būtų 515,60 eurų), bet ir didinamas buvęs nustatytas dydis, dėl kurio MMA didėja ~ 30 eurų. Nusimatykite šį didėjimą darbo užmokesčio fonde 2019 metams. Taip pat peržiūrėkite ne MMA gaunančių darbuotojų darbo sutartis, gal po indeksavimo ir MMA didėjimo jiems būtina didinti darbo užmokestį, nes MMA gali gauti tik darbininkai už nekvalifikuotą darbą.
* laisva forma informuokite darbuotoją apie naują jam nustatytą darbo užmokesčio dydį, jei buvo nuspręsta nustatyti didesnį darbo užmokestį nei jis būtų indeksuojant (pvz.: dėl apvalinimo, kad nustatytas atlyginimas būtų sveikas skaičius). Derinimas su darbuotoju reikalingas tam, kad padidėjus jo darbo užmokesčiui net ir keliais eurais jis gali nebegauti kokių nors kitų turimų socialinių garantijų ir dėl to gali kilti konfliktas.

2. Mokesčių tarifų pokyčiai:
2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) nuo priskaityto darbo užmokesčio (nustatytas DU, priemokos ir t.t. kaip tai apibrėžiama DK 139 str.) 20 proc. arba 27 proc.
2.2. Ligos pašalpai, mokamai iš darbdavio lėšų už pirmas dvi ligos dienas, taikomas 15 proc.  GPM tarifas.
2.3. SODRA įmokos:
* Darbuotojo:
a) 12,52 proc. valstybinis socialinis draudimas
b) 6,98 proc. privalomasis sveikatos draudimas
c) ? proc. įmoka darbuotojo pensijų kaupimui.
* Darbdavio:
a) 1,31 proc. neterminuotoms arba 2,03 proc. terminuotoms sutartims nedarbo socialiniam draudimui
b) 0,14-1,4 proc. (priklausomai nuo darbdavio grupės) nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas
c) 0,16 proc. garantinio fondo įmoka
d) 0,16 proc. ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoka

Kas aktualu darbdaviui:
* Padidintas GPM procento tarifas 27 proc. darbdaviui neaktualus. Darbuotojui deklaruojant metines pajamas bus pritaikomas didesnis mokestis, jei pajamos viršys numatytas GPM lubas ir susimokėti turės pats darbuotojas.
* Darbdavys privalės išskaityti ir pervedinėti SODRAI darbuotojo pensijos kaupimo įmoką. Informaciją apie įmokų dydį, kurį reikia mokėti už darbuotoją pensijų kaupimui,  pateiks SODRA. Detaliai apie pensijų įmokas skaitykite čia.

3. NPD taikymo pokyčiai:
3.1. nauja NPD formulė: Mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (DU-MMA)
3.2. nauji NPD dydžiai spec. poreikius turintiems darbuotojams:
* 0–25 proc. darbingumo lygis taikomas NPD 353 eurai
* 30-55 proc. darbingumo lygis taikomas NPD 308 eurai
Kas aktualu darbdaviui:
* NPD taikomas ligos išmokai turi būti paskaičiuotas proporcingai darbo užmokesčiui t.y. apskaičiuojama koks procentas ligos išmokos sudaro bendroje išmokamoje sumoje ir gautas procentas padauginamas iš bendro NPD, nes ligos išmokai taikomas kitas GPM tarifas.
* NPD nebetaikytinas nuo 2555 eurų darbo užmokesčio, tada NPD lygu 0 (ar mažiau, kas irgi prilyginama 0)

4. GRINDYS ir LUBOS:
4.1. Nustatoma nauja žemiausia riba, kurią gali mokėti darbdavys už pirmas dvi ligos dienas. Anksčiau intervalas buvo 80 -100 proc., nuo 2019 m. žemutinė riba bus 62,06 proc.
4.2. Išlieka buvusios SODRA grindys, pagal kurias, jei darbuotojas uždirba mažiau nei MMA, darbdavys privalo mokėti SODRA įmokas nuo MMA
4.3. Įvedamos SODRA lubos, kurios taikomos Socialinio draudimo įmokoms, Garantinio fondo įmokoms ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokoms (netaikomos privalomojo sveikatos draudimo įmokoms). Lubos skaičiuojamos pagal kiekvieną draudėją atskirai t.y. nesumuojamos pagal darbdavius.
4.4.  dienpinigiai nebus apmokestinami, jeigu darbuotojo darbo užmokestis yra didesnis, nei 721,50 Eur (o jeigu taikomas valandinis – tai didesnis, nei 4,41 Eur)
Kas aktualu darbdaviui:
* Nauja žemiausia ligos išmokos riba nustatoma indeksuojant buvusią žemutinę 80 proc. ribą, taigi jei nenumatyta ligos išmokoms skirti daugiau lėšų nei anksčiau - būtina nustatyti naują 62,06 proc. ribą.
* Apie SODRA lubų taikymą darbdavys bus informuotas EDAS sistemoje iš karto po to, kai pagal pateiktas deklaracijas bus pasiektas numatytas atitinkamų metų nustatytas VDU lubų dydis. Nuo tada įmokos (išskyrus PSD) nebus mokamos, o permoka (atlikta įmoka tą mėnesį kada buvo pasiekta lubų riba) bus grąžinta darbdaviui sekančiais metais.
* būtina peržiūrėti ir pakeisti vidinius teisės aktus, kuriuose numatytas ligos išmokos už pirmas dvi dienas dydis.
* būtina peržiūrėti ir pakeisti vidinius teisės aktus dėl dienpinigių apmokestinimo.

5. Pereinamasis laikotarpis.
5.1. 2019 metais skaičiuojant Vidutinį darbo užmokestį (VDU), į kurį įeina 2018 metų laikotarpis bus būtina indeksuoti 2018 metų DU padauginant iš 1,289.
5.2.  GPM skaičiavimas atostoginiams metų sandūroje:
a) už gruodžio mėn išmokėtiems atostoginiams taikomas GPM 15 proc. NPD -2018 gruodžio mėn., deklaruojama gruodžio mėn GPM313 ir metinėje 2018 m. GPM312. GPM nuo gruodžio mėnesio atostoginių turi būti sumokami iki gruodžio 31 dienos.
b) už 2019 m. sausio mėnesį atostoginių suma apmokestinama 20 proc. GPM ir taikomas 2019 sausio NPD. Už sausio mėnesį mokant DU turi būti perskaičiuojamas NPD įvertinant visą sausio mėnesio DU sumą (kartu su sausio atostoginiais). Deklaruojama sausio mėn GPM313 ir metinėje 2019 m. GPM312. GPM nuo sausio mėnesio atostoginių turi būti sumokami iki sausio 15 dienos.
5.3. Už 2018 metų gruodį priskaitytam DU, išmokamam 2019 metų sausį bus taikomas GPM 15 proc. ir 2019 metų NPD formulė

Rekomendacijos:
* informuokite darbuotojus apie būsimus jų darbo užmokesčio dydžio pokyčius dėl indeksavimo bet kuriuo atveju. Daugeliui darbuotojų suvokti šiuos pasikeitimus yra be galo sunku, todėl aptarę pakeitimus išvengsite galimų konfliktų. Supažindinkite juos su darbo užmokesčio skaičiuokle BSS puslapyje, kurią rasite ČIA. Skaičiuoklė išsami, aiškiai matyti kaip būsimi mokestiniai pokyčiai įtakoja jų dabar gaunamą darbo užmokestį tiek "ant popieriaus", tiek "į rankas".
* jau dabar susitarkite su darbuotojais dėl atostogų metų sandūroje. Jei jų išvengti neįmanoma - pasiūlykite atsiskaitymo už atostogas tvarką: už gruodžio mėnesio atostogas sumokėkite gruodžio mėnesį, už sausio - jau 2019 m. sausio mėnesį. Išvengsite problemų teikiant GPM deklaracijas.
* Skaičiuokite darbo užmokestį su BSS personalas ir atlyginimai, kur jau diegiami visi planuojami pakeitimai!

Kitos naujienos

Daugiau