20. Pirkimo sąskaitos registravimas, kai pirkimą atlieka atskaitingas asmuo (sutrumpinta)

1. Pirkimas atliekamas įprastai, tik pagrindinėje sąskaitos informacijoje, prie reikšmės Atskaitingas asmuo, nurodomas atskaitingas asmuo iš sąrašo. Detalėse pridedami produktai įprastai. Sąskaita patvirtinama.
2. Skola perkeliama nuo įmonės atskaitingam asmeniui paspaudus viršuje esantį mygtuką [Apmokėti].
2.1. Sistemoje atveriamas pinigų kvitas. Užpildykite pinigų kvito informaciją. Pasirinkite Kurti naują ir nurodykite reikiamą informaciją: Data, Suma, Tipas. Supildę informaciją spauskite [Toliau].
2.2. Matysite korespondencijas, kur skola perkeliama atskaitingam asmeniui (atkreipiame dėmesį, viršuje matysite du kvito korespondencijos lapus, peržiūrėkite juos abu)
3. Apmokėjimas atskaitingam asmeniu atliekamas įprastai, banko išmokėjime nurodžius paskirtį Atskaitingas asmuo. Galite pridėti Pagrindo dokumentus - Mokėtinas gautinas sumas ir pridėti iš sąrašo 2.2. punkte užregistruotą skolą atskaitingam asmeniui. Tada nereiks dengti skolos rankiniu būdu. Jei nepridėsite čia - turėsite eiti Mokėjimai ->Atskaitingų asmenų skolos ir čia sudengti pinigų mokėjimą su pinigų kvitu rankiniu būdu.
4. Atskaitingų asmenų skolas galite matyti ir valdyti Mokėjimai -> Atskaitingų asmenų skolos. Sukurtus kvitus rasite Mokėjimai -> pinigų kvitai.
SVARBU: stornavus pirkimo sąskaitą – sukurti kvitai nėra stornuojami, juos reikia stornuoti atskirai. Stornavus kvitus – pirkimo sąskaitoje aktyvuojamas mygtukas [Apmokėti]. Tada pinigų kvitai kuriami iš naujo.

Grįžti į detalią instrukciją spauskite čia.