30. Automatinis sandorių užsienio valiuta sudengimas (sutrumpinta)

1. Automatinis sandorių užsienio valiuta dengimas gali būti vykdomas iš karto, jei mokėjimas atliekamas ta pačia užsienio valiuta. Tada į mokėjimo dokumentą kaip pagrindo dokumentą pridedamas pirkimas/pardavimas už kurį atliekamas mokėjimas. Patvirtinus mokėjimą automatinio dengimo metu visada yra skaičiuojama valiutos kurso svyravimo įtaka (sandorio  suma užsienio valiuta tos dienos kursu lygianama su mokėjimo dienos užsienio valiutos kursu ir skirtumas registruojamas kaip valiutos kurso svyravimo įtaka). Jei pagrindo dokumento į mokėjimo dokumentą nepridedate - tada turite atlikti dokumentų dengimą rankiniu būdu įpratsai Mokėjimai -> Skolų dengimas. Buhalterinės pažymos dengimo metu nesukuriamos, tačiau Valiutinių perskaičiavimų paieškoje galite matyti apskaičiuotą valiutinios kurso svyravymo įtaką, o Apskaita -> verslo operacijų pranešimai paieškoje įvedę mokėjimo numerį, galite rasti skirtingų valiutų dengimo apskaitos kvitą. Atsidarę kvitą matysite, kaip valiutos kurso svyravimo įtaka buvo užregistruotas apskaitoje.
2. Jei mokėjimo ir pirkimo/pardavimo dokumentų valiuta skiriasi:
2.1. Pirkimas/pardavimas registruojamas įprastai
2.2. Mokėjimas registruojamas įprastai
2.3. Mokėjimai -> skolų dengimas atliekamas dokumentų dengimas rankiniu būdu. Dengimo metu turite nurodyti ar dengimo metu taikyti vėlesnio dokumento datos kursą. Nuo to priklauso ar bus skaičiuojama valiutos kurso svyravimo įtaka. Pavyzdžiui: pirkimo sąskaita yra 100 USD, kas pirkimo dieną buvo 85 eur. Mokėjimas buvo po kelių dienų, ir suma buvo 85 eur (t.y. tiek, kiek buvo sandorio sudarymo dieną).
* Pasirinkus taikyti vėlesnio dokumento kursą "Ne". Sistemoje valiutos kurso svyravimo įtaka nebus skaičiuojama, skolos neliks (pirkimo sąskaitos 85 eurai susidengs su mokėjimo 85 eur.)
* Pasirinkus taikyti vėlesnio dokumento kursą "Taip". Sistemoje valiutos kurso svyravimo įtaka bus skaičiuojama. Bus paskaičiuojama kiek turėjote sumokėti eurais konvertavus 100 USD mokėjimo dienos kursu ir skirtumas užregistruotas kaip valiutos kurso svyravimo įtaka ir atitinkamai skola (arba permoka).
2.4. Sudengus skirtingų valiutų dokumentus, Apskaita -> Buhalterinės pažymos, sukuriamos dvi buhalterinės pažymos, kurios sudengia buvusią skolą. Pasitikrinkite ar jos patvirtintos, jei ne - pabandykite tvirtinti. Jei neparenkamos korespondencijos - kreipkitės į konsultacijas, padėsime Jums.
3. Jei atsirado poreikis taisyti mokėjimą arba pirkimą/pardavimą – stornuojant vieną iš šių dokumentų automatiškai bus nustornuotos ir dengimo metu sukurtos buhalterinės pažymos bei paskaičiuota ir užregistruota valiutos kurso svyravimo įtaka. Dengiant pirkimą ir mokėjimą iš naujo bus sukuriamos naujos skirtingų valiutų dengimo pažymos ir iš naujo registruojama valiutos kurso svyravimo įtaka  į didžiąją knygą.
4. Jei atšaukiate dengimą mokėjimo ir pirkimo/pardavimo - automatiškai bus nustornuotos ir dengimo metu sukurtos buhalterinės pažymos bei paskaičiuota ir užregistruota valiutos kurso svyravimo įtaka. Dengiant pirkimą ir mokėjimą iš naujo bus sukuriamos naujos skirtingų valiutų dengimo pažymos ir iš naujo paskaičiuota ir užregistruota valiutos kurso svyravimo įtaka į didžiąją knygą.
Grįžti į detalią instrukciją spauskite čia.