27. Atskaitingų asmenų skolų užsienio valiuta dengimas (sutrumpinta)

Situacija:

Darbuotojas išvyko į komandiruotę Didžiojioje Britanijoje ir grįžęs buhalterijai pristatė ten įsigytų prekių čekius ir pirkimo sąskaitas Didžiosios Britanijos svaras sterlingų valiuta, kuriuos įmonė turi apmokėti darbuotojui eurais.

Veiksmai:

1. Registruojama pirkimo sąskaitą per atskaitingą asmenį GBP valiuta įprastai.
2. Patvirtinus sąskaitą, sąskaitoje spaudžiama [Apmokėti], kad skola tiekėjui būtų perkelta į skolą atsakingam asmeniui.
3. Atvertame lange supildoma kvito informacija įprastai.
4. Atskaitingam asmeniui išmokama suma eurais įprastai atliekant pinigų išmokėjimą banke nurodant paskirtį Atskaitingas asmuo ir Gavėją – konkretų atskaitingą asmenį
5. Eikite Mokėjimai->Pinigų kvitai ir pinigų kvitų lange pažymėkite sukurtą Pinigų išmokėjimo kvitą ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Dengimas]. Atvertame lange pažymėkite sumas, kurias reikia sudengti: pinigų išmokėjimo kvito ir atlikto mokėjimo ir spauskite [Dengti].
* Jei eurais mokate tiek eurų, kiek buvo užregistruota kvite į apskaitą, tai sekančioje lentelėje, kur klausiama ar taikyti vėlesnio dengiamo dokumento datos kursą, pasirinkite Ne (valiutos kurso svyravimo įtakos nėra, nes eurais mokate tiek, kiek užregistravote kvite ir ji neregistuojama).
* Jei eurais mokate tiek eurų, kiek jų yra mokėjimo dieną konvertavus pinigų kvito GBP, tai sekančioje lentelėje, kur klausiamma ar taikyti vėlesnio dengiamo dokumento datos kursą, pasirinkite TAIP (valiutos kurso svyravimo įtaka bus registruojama, nes eurais mokate ne tiek, kiek užregistravote kvite, o tiek kiek tas kvitas vertas mokėjimo dienos kursu, atsiranda valiutos kurso svyravimo įtaka).

Situacija:

Darbuotojas išvyko į komandiruotę Didžiojioje Britanijoje ir grįžęs buhalterijai pristatė ten įsigytų prekių tik čekius be pirkimo sąskaitos Didžiosios Britanijos svarų sterlingų valiuta, kuriuos įmonė turi apmokėti darbuotojui eurais arba GBP

Veiksmai:

1. Kuriamas Pinigų išmokėjimo čekis Mokėjimai -> Pinigų kvitai -> Naujas -> Pinigų išmokėjimo kvitas. Nurodoma atvežto kvito informacija. Tik tipas pasirenkamas Be skolos, nes šiuo kvitu nereikia kurti skolos tiekėjui. Kvitas patvirtinamas.
2. Atliekamas apmokėjimas atskaitingam asmeniui. Tam yra du būdai, priklausomai nuo to, kokia valiuta atliekamas mokėjimas:
2.1. Apmokėjimas atliekamas eurais. Atlikite veiksmus kaip kad aprašyta 5 punkte aukščiau.
2.2. Apmokėjimas atliekamas GBP. Banke registruojamas pinigų apmokėjimas įprastai iš GBP valiutos banko sąskaitos nurodant Paskirtį Atsakingas asmuo. Toliau eikite į Mokėjimai->Pinigų kvitai ir pinigų kvitų lange pažymėkite sukurtą Pinigų išmokėjimo kvitą ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Dengimas]. Atvertame lange pažymėkite sumas, kurias reikia sudengti: pinigų išmokėjimo kvito ir atlikto mokėjimo ir spauskite [Dengti]. Sistemoje bus paskaičiuotas ir užregistruota valiutos kurso svyravimo įtaka. Pinigų išmokėjimo suma susidengs su skola.

Grįžti į detalią instrukciją spauskite čia.