25. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų importas (sutrumpinta)

1. Prieš pradedant importą

Tam, kad importas pavyktų, sistemoje turi būti sukurti produktai, kurie yra naudojami sąskaitoje. Neradus sistemoje produktų importas nepavyks. Taip pat būtina turėti užpildytą duomenų importo failą su privalomais laukais, kurie aprašyti sekančiuose punktuose.

2. Pardavimo sąskaitų importas

2.1. Eikite Pirkimai ir Pardavimai -> Pardavimai.
2.2. Spauskite [Importuoti pagal konfigūraciją] ir pasirinkite Konfigūruoti importą. Šį pasirinkimą reikia atlikti tik pirmąjį kartą kai kuriate importo šabloną. Sekančius kartus norint suimportuoti tokį patį importo failą užteks pasirinkti tik [Importuoti pagal konfigūraciją] ir importas prasidės. Atvertoje lentelėje nurodykite:
2.2.1. Duomenų failas nurodykite importuojamą exel failą ir spauskite [Toliau]
2.2.2. Sekančioje lentelėje duomenis sistema nustato automatiškai,  spauskite [Toliau]:
2.2.3. Nurodykite kokie importo failo stulpeliai kokią informaciją atitinka sistemoje ir spauskite [Toliau].
* Partnerio kodas (Pirkėjas ar Pardavėjas) – (neprivaloma)
* Partnerio pavadinimas (Pirkėjas ar Pardavėjas) – (privaloma)
* Partnerio tipas (Pirkėjas ar Pardavėjas) – (privaloma)
* Produktas – (privaloma jei nėra produkto kodo)
* Produkto kaina – (privaloma)
* Produkto kaina su PVM? – (privaloma)
* Produkto kiekis - (neprivaloma)
* Produkto kodas – (neprivaloma jei nurodytas produkto pavadinimas)
* Produkto mato vienetas – (neprivaloma)
* Produkto mokesčio kodas – (neprivaloma)
* Sąskaitą išrašęs vartotojas - (neprivaloma)
* Sąskaita priklauso registrui – (neprivaloma)
* Sąskaitos apmokėti iki data - (neprivaloma)
* Sąskaitos aprašymas - (neprivaloma)
* Sąskaitos data – (privaloma)
* Sąskaitos numeris - (neprivaloma)
* Sąskaitos projekto numeris – (neprivaloma)
* Sąskaitos serija – (neprivaloma)
* Sąskaitos valiuta – (neprivaloma)
Sąskaitų importas prasidės, matysite importo rezultatus.
2.2.4. Spauskite [Toliau] ir išsaugokite sukurtą šabloną sistemoje nurodę šablono pavadinimą.
2.3. Jei buvo klaidų – turite pakoreguoti importo failą ir importuoti jį iš naujo. Atliekant importą pakartotinai suimportuotos sąskaitos dar kartą nebus suimportuotos. Importuojant sekantį kartą naudokite sukurtą importo šabloną. Tokiu atveju pardavimo sąskaitų paieškoje spauskite [Importuoti pagal konfigūraciją]

3. Pirkimo sąskaitų importas

3.1. Eikite Pirkimai ir Pardavimai -> Pirkimai
3.2. Eiga analogiškai kaip kad 2.2., 2.2.1. ir 2.2.2. punktuose
3.3. Reikšmių susiejimo laukai:
* Partnerio kodas (Pirkėjas ar Pardavėjas) – (neprivaloma)
* Partnerio pavadinimas (Pirkėjas ar Pardavėjas) – (privaloma)
* Partnerio tipas (Pirkėjas ar Pardavėjas) – (privaloma)
* Produktas – (privaloma jei nėra produkto kodo)
* Produkto kaina – (privaloma)
* Produkto kaina su PVM? – (privaloma)
* Produkto kiekis - (neprivaloma)
* Produkto kodas – (neprivaloma jei nurodytas produkto pavadinimas)
* Produkto mato vienetas – (neprivaloma)
* Produkto mokesčio kodas – (neprivaloma)
* Sąskaitą išrašęs vartotojas - (neprivaloma)
* Sąskaita priklauso registrui – (neprivaloma)
* Sąskaitos apmokėti iki data - (neprivaloma)
* Sąskaitos aprašymas - (neprivaloma)
* Sąskaitos data – (privaloma)
* Sąskaitos numeris - (privaloma)
* Sąskaitos projekto numeris – (neprivaloma)
* Sąskaitos serija – (neprivaloma)
* Sąskaitos valiuta – (neprivaloma)
Supildžius informaciją spauskite [Toliau]. Prasidės importo procesas. Jam pasibaigus matysite rezultatus.
3.4. Spauskite [Toliau] ir išsaugokite sukurtą šabloną sistemoje nurodę šablono pavadinimą
3.5. Jei buvo klaidų – turite pakoreguoti importo failą ir importuoti jį iš naujo. Atliekant importą pakartotinai suimportuotos sąskaitos dar kartą nebus suimportuotos. Importuojant sekantį kartą naudokite sukurtą importo šabloną. Tokiu atveju pirkimo sąskaitų paieškoje spauskite [Importuoti pagal konfigūraciją] ir pridėkite importuojamą failą.

4. Sąskaitų tvirtinimas

Masinis tvirtinimas.
4.1. Filtrų pagalba išfiltruokite sąskaitas, kurias reikia patvirtinti. Tam patogu naudoti sąskaitos statusą (jis bus Nauja) ir sąskaitos datą.
4.2. Tam, kad sėkmingai vyktų masinis sąskaitų tvirtinimas, turite įsitikinti, kad sistemoje yra tik viena korespondencija tinkanti sąskaitų tvirtinimui. Pabandykite patvirtinti vieną sąskaitą. Jei iš karto būsite nukreipti į korespondencijų langą – reiškia sistemoje yra tik viena tinkanti korespondencija ir masinis tvirtinimas pavyks. Jei sistemoje bus pateiktas korespondencijų pasirinkimo langas – reiškia sistemoje yra daugiau nei viena galima korespondencija šiai operacijai. Tokiu atveju eikite Apskaita -> korespondencijos. Nuimkite varneles Aktyvi nuo kitų siūlomų tvirtinimo metu korespondencijų ir išsaugokite jas. Tada vėl pabandykite tvirtinti sąskaitą.
4.3. Tvirtinkite išfiltruotas sąskaitas paspaudę mygtuką [Patvirtinti kelis]

Grįžti į detalią instrukciją spauskite čia.