10. Papildomų išlaidų priskyrimas atsargų įsigijimo savikainai sandėlyje

Papildomų išlaidų priskyrimas atsargų įsigijimo savikainai sandėlyje. Tam tikrais atvejais atsiranda poreikis prie įsigytų atsargų pridėti papildomas išlaidas, kurios turi būti įtrauktos į atsargų įsigijimo savikaina. Pavyzdžiui: nupirkote atsargas, tačiau jų atvežimą organizavote patys ir turėjote už tai sumokėti kitam tiekėjui, o transportavimo išlaidas pridėti prie įsigytų atsargų savikainos. Tokiu atveju sistemoje užregistravus atsargas, transportavimo sąnaudas, dar reikia sandėlyje registruoti vidinę operaciją Papildomų išlaidų paskirstymas. Šios operacijos metu prie atsargų įsigijimo savikainos pridėsite transportavimo sąnaudų vertę.
1. Registruojama atsargų pirkimo sąskaita modulyje Pirkimai ir pardavimai -> Pirkimai.
1.1. Pagrindinėje informacijoje supildoma privaloma informacija įprastai.
1.2. Sąskaitos detalėse pridedamos perkamos atsargos įprastai, nurodoma jų kaina, kiekis kaip kad nurodyta tiekėjo pateiktoje pirkimo sąskaitoje.
1.3. Operacija tvirtinama įprastai. Apskaitoje užregistruojama D Pirkimo PVM, D Atsargų įsigijimo savikaina K Skola tiekėjui.

2. Registruojama papildomų išlaidų pirkimo sąskaita modulyje Pirkimai ir pardavimai -> Pirkimai.
2.1. Pagrindinėje informacijoje supildoma privaloma informacija įprastai.
2.2. Sąskaitos detalėse pridedamas papildomų išlaidų produktas (sukurtas produktas turi būti su Grupę Papildomos išlaidos ir tipu Paslauga). Nurodomas kiekis, suma.
2.3. Operacija tvirtinama įprastai. Apskaitoje užregistruojama D Pirkimo PVM, D Papildomų išlaidų paskirstymo tarpinė sąskaita K Skola tiekėjui.

3. Papildomos išlaidos priskiriamos atsargų savikainai.
3.1. Operacija atliekama modulyje Sandėlis -> Vidinės operacijos. Kuriama nauja vidinė operacija kur nurodoma:
Tipas - Papildomų išlaidų paskirstymas
Numeris – nurodomas numeris, nenurodžius sistema suteiks automatiškai
Data – operacijos registravimo data
Išdavė - nurodomas už atsargas atsakingas asmuo
Priėmė – nurodomas už atsargas atsakingas asmuo
Iš sandėlio – nurodomas sandėlis kuriame yra atsargos (tada detalėse matysite tik čia nurodyto sandėlio likučius)
Aprašymas/Priežastis – laisvas laukas pastaboms.
1
3.2. Operacijos detalėse viršutinėje lentelėje Nurašomos prekės pasirinkite [Pridėti paslaugos eilutę] ir iš pateikto produktų sąrašo pasirinkite papildomas išlaidas, kurių vertę pridėsite prie atsargų įsigijimo vertės.
Screenshot_1
3.3. Apatinėje lentelėje Pajamuojamos prekės spauskite [Pridėti] ir iš prekių sąrašo pasirinkite atsargas, kurių įsigijimo savikainą didinsite.
Screenshot_3
3.4. Pridėjus reikiamas atsargas, galite nurodyti vieneto savikainos korekcijos sumą arba bendrą įsigijimo savikainos korekcijos sumą. Pridėjus vieneto savikainos korekciją – bendra savikainos korekcijos suma sistemoje bus paskaičiuojama automatiškai ir atvirkščiai
Screenshot_4
3.5. Teisingai užpildyta papildomų išlaidų paskirstymo operacija atrodo taip:
Screenshot_5
Atkreipkite dėmesį, kad viršutinės eilutės stulpelio Savikaina (suma be PVM) turi sutapti su apatinės eilutės stulpelio Savikainos korekcija suma.
3.6. Operacija tvirtinama spaudžiant viršuje mygtuką [Paruošit] -> [Paskirstyti]. Sistemoje korespondencija parenkama automatiškai (jei ne – pasirinkite iš sąrašo SAND_06 Papildomų išlaidų paskirstymas atsargų įsigijimo savikainai). Operacijos registravimo metu apskaitoje bus užregistruotas atsargų įsigijimo vertės padidėjimas (D) ir papildomų išlaidų esančių tarpinėje sąskaitoje sumažėjimas (K). Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].

Klaidų taisymas.

33Jei yra poreikis taisyti papildomų išlaidų paskirstymą – operacija taisoma stonuojant.
33Jei yra poreikis taisyti papildomų išlaidų ar atsargų pirkimo sąskaitą – pirmiausia turite stornuoti papildomų išlaidų paskirstymo operaciją.