8. Sandėlio inventorizacija

Sandėlio inventorizacija. Video galite rasti čia.

Sandėlio inventorizacija įmonėje atliekama vadovo nustatytu periodiškumu ir detalumu. Dažniausiai tai būna kartą per metus, inventorizuojant sandėlio likučius pagal atsakingus asmenis, sandėlius, sandėlio vietas. Inventorizacijos metu sutikrinami faktiniai ir buhalterijoje užregistruoti sandėlio likučiai. Sistemoje inventorizaciją atlikti galima dviem būdais: sugeneravus bei atsispausdinus atitinkamas inventorizacijos ataskaitas ir žymint lapuose faktiškai rastus likučius arba žymint likučių faktą iš karto sistemoje. Pastarasis būdas patogus tuo, kad pačioje sistemoje bet kuriuo metu bus matomi kokie buvo dokumentiniai likučiai, kokie faktiniai, kokie skirtumai. Privalumas kuriant per inventorizacinius aprašus sistemoje – automatiškai iš rastų neatitikimų sukuriama inventorizacijos fiksavimo vidinė operacija. Toliau aptarsime abiejų šių būdų atlikimo žingsnius.
1. Inventorizacija pagal inventorizacijos aprašus. Naudojant šį būdą sugeneruojamas inventorizacijos aprašas pagal pageidaujamus kriterijus. Likučiai inventorizuojami faktiškus kiekius žymint aprašuose.
1.1. Sugeneruojamas inventorizacijos aprašas. Eikite į modulį Ataskaitos -> AS29 Atsargų inventorizavimo aprašas III dalis 5 tvarka. Ataskaitos filtruose nurodykite reikiamas reikšmes.
Data – nurodoma inventorizacijos atlikimo data
Materialiai atsakingas asmuo – nurodomas asmuo, kurio likučiai bus inventorizuojami
Turto grupė – pasirenkama Atsargos
Sandėlio vieta – pagal poreikį galima pasirinkti sandėlio a sandėlio vietos detalę. Įvedus reikšmę – apraše bus rodomi tik tos vietos ar sandėlio likučiai
Eilučių sk. – kiek reikšmių eilučių bus rodoma lape. Rekomenduojame nurodyti 20.
Žemiau išvardijame vadovo paskirtą inventorizacijos komisiją.
2
1.2. Sugeneravus ir atsispausdinus inventorizacijos aprašą pradedama inventorizacija vietoje, žymint faktiškai rastus likučius.
3
1.3. Radus neatitikimų sistemoje.
1.3.1. Kuriamos vidinės operacijos Inventorizacijos fiksavimas. Supildoma pagrindinė informacija nurodant atsakingą asmenį ir sandėlį kur rasti neatitikimai.
4
1.3.2. Skiltyje Operacijos detalėse atitinkamai jei likučiai rasti – pildykite apatinę lentelę Pajamuojamos prekės, jei trūksta – viršutinę Nurašomos prekės. Pridėkite atsargas. Išsaugoję spauskite [Fiksuoti inventorizaciją].
5
1.3.3. Iš sąrašo pasirinkite korespondenciją SAND_05 Sandėlio inventorizacija. Atvertame korespondencijų lange nuimkite varnelę nuo pasirinkimo Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Tada atsiradusiame stulpelyje Sąskaitos numeris vietoje tarpinės 702 sąskaitos įrašykite reikiamą DK sąskaitą ir patvirtinkite operaciją iki galo.

2. Inventorizacijos atlikimas sistemoje. Šiuo būdu atliekant inventorizaciją nespausdinami inventorizacijos aprašai, o faktiškai rastas likučių kiekis žymimas tiesiai sistemoje.
2.1. Modulyje Sandėlis atverkite skiltį inventorizacijos aprašas ir spauskite [Naujas].
6
2.2. Pagrindinėje informacijoje nurodykite:
Numeris – inventorizacijos aprašo numerį. Nenurodžius sistema suteiks automatiškai
Tipas – iš sąrašo pasirinkite inventorizacijos tipą
Filialas – iš sąrašo pasirinkite filialą kuriame atliekama inventorizacija
Sandėlis/vieta – nurodykite inventorizuojamą sandėlį arba detalią sandėlio vietą
Atsakingas asmuo – nurodykite atsakingą asmenį
Užpildę laukus dokumentą išsaugokite
7
2.3. Spauskite viršuje esantį mygtuką [Paruošti]. Jums bus pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame bus siūloma užpildyti ir faktinius likučių kiekius pagal sandėlyje esančią informaciją, kad nereiktų jų įrašinėti ranka, jei nenaudojate barkodų skaitytuvo. Sistemoje bus pradėta inventorizacija. Skiltyje Dokumentiniai likučiai matysite visus sandėlio likučius pagal supildytas pagrindinės informacijos reikšmes.
8
2.4. Toliau spauskite [Sukurti faktinius likučius].
9
2.5. Skiltyje Faktiniai likučiai bus užpildyta Faktinių likučių informacija likučių tikrinimui. Čia esant poreikiui galite atsispausdinti inventorizuojamus likučius pasirinkdami [Spausdinti puslapius], tik prieš tai turite pažymėti kiekvieną eilutę ir paspaudę [Redaguoti puslapį] nurodyti eilutės numerį.
10
2.6. Spauskite viršuje esantį mygtuką [Vykdyti]. Taip inicijuosite inventorizacijos pradžią. Tada pažymėkite lauką Produkto kodas ir skanavimo aparatu nuskanuokite rastų likučių barkodus.
11
2.7. Supildžius ir patikrinus likučius, jei buvo rasta neatitikimų, pereikite į skiltį Neatitikimai ir pažymėję rastus neatitikimus spauskite [Fiksuoti]. Automatiškai bus sukurta ir atverta inventorizacijos fiksavimo operacija, kur beliks tik pažymėti likučius ir patvirtinti.
2.8. Pagrindinėje informacijoje nurodykite inventorizacijos baigimo datą, išsaugokite ir spauskite [Baigti].
2.9. Atsispausdinkite inventorizacijos žiniaraštį pažymėję norimą aprašą ir paspaudę viršuje [Spausdinimo peržiūrą] -> Neatitikimų sąrašas – Sutikrinimo žiniaraštis.

SVARBU:

kol neužbaigta inventorizacijos operacija – jokios operacijos su atsargomis negalimos, jos yra užrakintos, todėl nepalikite pradėtos ir nepabaigtos inventorizacijos.