3. Nupirktų atsargų grąžinimas tiekėjui iš sandėlio

Nupirktų atsargų grąžinimas tiekėjui iš sandėlio. Atvejis, kai Jūs grąžinate įsigytas prekes (prekės buvo su broku ir panašiai). Tokiu atveju sistemoje registruojama pirkimo grąžinimo operacija Pirkimų ir pardavimų modulyje skiltyje Pirkimai.
1. Pirkimo sąskaitų sąraše išskleiskite varnelę šalia pasirinkimo Nauja sąskaita ir iš sąrašo pasirinkite Pirkimo grąžinimo.
1 pav
Taip sistemoje atversite pirkimo grąžinimo sąskaitą, kurią reiks užpildyti.
2. Sąskaitoje nurodykite datas, pardavėją ir būtinai pasirinkite Tipą Pirkimo grąžinimas
3 pav
3. Pasirinkus šį tipą, pereikite į sąskaitos detales, kur yra galimybė:
pridėti produktą – pateikiamas pirkimo sąskaitų sąrašas to partnerio, kuris nurodytas pagrindinėje informacijose. Detalėse pridėjus bet kurią pirkimo sąskaitą iš sąrašo yra atkeliamos buvusio pirkimo detalizacijos. Patvirtinus pirkimo grąžinimo operaciją, sąraše sąskaita daugiau nebepateikiama.
pridėti likutį – pateikiamas visų atsargų, esančių sandėlyje, sąrašas. Detalėse pridėjus bet kurį likutį iš sąrašo, yra atkeliamos likučių detalizacijos. Patvirtinus grąžinimą, likutis daugiau nebepateikiamas galimų grąžinti prekių sąraše.
Pridėjus produktą arba likutį – sąskaitoje kiekis turi būti rodomas su „-„ ženklu, patvirtinus grąžinimą šiam kiekiui bus sumažintas ir prekių likutis sandėlyje.
pirk
Toliau sąskaita patvirtinama pasirenkant reikiamą korespondenciją. Atkreipkite dėmesį – tvirtinimo metu sąskaitų korespondencija turėtų būti priešinga nei pirkimo. Patvirtinus operaciją atsargų sandėlyje nebeliks. Daugiau instrukcijų apie sandėlio operacijas rasite čia.