12. Atsakingo asmens kūrimas

Atsakingo asmens kūrimas. Atsakingų asmenų informacija reikalinga atsargų operacijų registravime. Būtent šie asmenys yra priskiriami kaip įstaigos atsakingi darbuotojai už įstaigos atsargas. Tam, kad galėtumėte susivesti atsakingus asmenis jums reikės žinoti pagrindinius asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, lytis ir šeimyninė padėtis. Šis atsakingų asmenų suvedimas yra specializuotas atsargų operacijų registravimui sistemoje, bet ne detalios personalo informacijos suvedimui – todėl čia yra akcentuojamas tik minimalus darbuotojo duomenų suvedimas. Vėliau personalo skyrius tuos duomenis papildys. Norint priskirti atsakingą asmenį ne įmonės darbuotoją, jo duomenys vis tiek turi būti suvesti darbuotojų modulyje, tik su juo nebus sudaryta sutartis ir šio darbuotojo statusas sistemoje bus „Kandidatas“.
33 Prieš pradedant darbą su sistema BŪTINA pasikeisti sistemoje esantį sukurtą pavyzdinį darbuotoją Direktorius Direktoriauskas užpildant informaciją teisinga.
Screenshot_1
1. Atsakingo asmens kortelė. Atsakingų asmenų informaciją suvedama modulyje Administravimas->Darbuotojai-> Naujas. Atsidarius darbuotojo kortelę, suveskite privalomus laukus.
Vardas - nurodykite atsakingo darbuotojo vardą;
Pavardė – nurodykite atsakingo asmens pavardę;
Asmens kodas - nurodykite atsakingo darbuotojo asmens kodą;
Gimimo data - nurodykite atsakingo darbuotojo gimimo datą;
Lytis - pasirinkite atsakingo darbuotojo lytį;
Šeimyninė padėtis - pasirinkite atsakingo darbuotojo šeimyninę padėtį;
Darbuotojo kortelės numeris - nurodykite atsakingo darbuotojo kortelės numerį. Rekomenduojame naudoti pirmas pavardės ir pirmas vardo raides, pvz.: Kristina Markelytė – KRIMAR. Suvestą kortelę išsaugokite.
3.1.1.
Taip sukurta atsakingo asmens kortelė gali būti naudojama sandėlio operacijų registravimo metu.

2. Atsakingų asmenų koregavimas/šalinimas. Darbuotojo šalinimas iš sąrašo galimas tik tol, kol jis nėra panaudotas operacijų registravime. Jei darbuotojas bus panaudotas, bet operacija stornuota – vis tiek darbuotojo trinti negalėsite, nes jis jau bus panaudotas sisteminiuose įrašuose.