1. Atsargų įsigijimo registravimas (pirkimas)

Atsargų įsigijimo registravimas (pirkimas) . Video galite matyti čia
Šiame dokumente išdėstyta prekių pirkimo sąskaitos registravimo tvarka. Nupirkus atsargą pirkimų modulyje visos kitos su atsarga susijusios operacijos registruojamos modulyje Sandėlis
1. Pagrindinės informacijos suvedimas
1.1. Suvedama dokumento {Serija} ir {Numeris}.
1.2. Nurodoma dokumento {Data}.
1.3. Nurodoma {Apmokėti iki} data. Ši data automatiškai įtakos biudžeto naudojimą, išlaidos bus priskiriamos šios datos periodui.
1.4. Laukui {Pardavėjas} iš sąrašo priskiriamas Partneris tiekėjas. Svarbu, kad šio asmens kodų ir adresų informacija būtų supildyta partnerio kortelėje.
1.5. Jeigu sąskaita yra pateikta per atskaitingus asmenis:
- Būtina įvesti {Atskaitingą asmenį}.
-Suvedus sąskaitą, atlikti sąskaitos apmokėjimą spaudžiant mygtuką [Apmokėti] tame pačiame sąskaitos lange. Programos dialogo languose reikės įvesti pinigų apmokėjimo dokumento duomenis.
Teisingai užpildytas prekių pirkimo sąskaitos Pagridinės informacijos langas atrodo taip
17

 Pirkimo eilučių suvedimas
2.1. Pridėkite reikiamus produktus (Produktų pasirinkimo lange pasirinkite vieną arba kelias prekes)
2.2. Kiekvienai pridėtai produkto eilutei turite suvesti šią būtiną informaciją:
2.2.1 Operacijos vienetas {Op. kiekis} ir {Kaina};
2.2.2 Pažymėjimas ar operacijos kainoje yra įskaičiuotas PVM – {Op. Su PVM};
2.2.3 {PVM tarifas} (gali būti nustatytas automatiškai);
2.2.4 {Vieta};
2.2.5 {Atsakingas asmuo};
{Vieta}, {Atsakingas asmuo},  gali būti užpildomi automatiškai. Tam turite pagrindinės informacijos lange Pirkėjo informacijos lauke Vieta nurodyti detalų sandėlį į kurį bus registruojamas pirkimas. Nurodyta sandėlio vieta bus taikoma visoms pirkimo sąskaitoje esančioms prekėms.
Teisingai užpildytas prekių pirkimo sąskaitos Detalių langas atrodo taip
18

3. Operacijos patvirtinimas
Operacija tvirtinama paspaudus [Patvirtinti pirkimą]. Operacijos tvirtinimo metu vykdomas suvestų duomenų patikrinimas. Visi neatitikimai ir trūkstama informacija yra pateikiama papildomuose klaidų arba įspėjimų languose.
3.1. Jeigu viskas yra registruota sėkmingai, atveriamas korespondencijos parinkimo langas.
3.2. Parenkama korespondencija pagal nutylėjimą. Po parinkimo bakstelėjus tuščioje vietoje automatiškai supildomi kiti laukeliai.
3.3. Spaudžiamas mygtukas [Toliau].
3.4. Jeigu suformuotoje korespondencijoje visų sąskaitų eilučių laukeliai yra užpildyti (priskirtos sąskaitos), spaudžiamas mygtukas [Toliau].

4. Klaidų taisymas
4.1. Jeigu tvirtinant sąskaitą atsirado klaidų ir korespondencija nebuvo patvirtinta, sąskaita gali užsiblokuoti. Užsiblokavusi sąskaita turi statusą „Priimta“. Jeigu norite taisyti sąskaitą – spauskite mygtuką [Atšaukti patvirtinimus].
4.2. Jeigu sąskaita yra patvirtinta, taisyti klaidas galima tik vykdant Storno operaciją t.y. sąskaitoje spaudžiant [Stornuoti pirkimą].