Galimi darbuotojų, priskirtų prie projekto, perskyrimai

Galimi darbuotojų, priskirtų prie projekto, perskyrimai ERP

1. Atskyrimas.

Norėdami atskirti darbuotoją nuo projekto pažymėkite dienas, kurias darbuotojas turi būti atskirtas nuo projekto ir spauskite [Atskirti]
Screenshot_5

2. Perkėlimas į kitą projektą.

Jei yra poreikis perkelti darbuotoją į kitą projektą, pažymėkite dinas, kurias jis turi dirbti prie kito projekto ir spauskite [Pakeisti į kitą projektą]. Atsidariusiame projektų paieškos lange nurodykite naują projektą.
Screenshot_6

3. Ligos žymėjimas.

Jei darbuotojui reikia pažymėti ligą - pasirinkite reikiamas dienas ir spauskite [Priskirti ligą]. Darbuotojas bus perkeltas prie ligos projekto (ligos projektą būtina nurodyti konfigūracijoje).
Screenshot_7
4. Jei darbuotojas nedirba prie jokio projekto - pažymėkite jo laiką prie poilsio projekto - pažymėjus reikiamas dienas spauskite [Priskirti poilsį] (poilsio projektą būtina nurodyti konfigūracijoje).
Screenshot_8

Galimi darbuotojų, priskirtų prie projekto, perskyrimai išoriniame portale
1. Išoriniame portale galima perskirti darbuotojus tik tarp projektų. Prisijungę prie išorinio portalo pasirinkite darbuotoją, kurį norite perskirti ir spauskite [Perskirti projektą]
Screenshot_12
2. Atsivėrusioje lentelėje nurodykite darbuotojo seną projektą, naują projektą, bei datas, kuriam laikotarpiui darbuotojas perskiriamas ir spauskite [Gerai], darbuotojas bus perskirtas.
Screenshot_13

SVARBU. Duomenys sinchronizuojami, todėl atlikus perskyrimą išoriniame laiko žymėjimo portale darbuotojas automatiškai perskiriamas ir ERPe ir atvirkščiai.