6. Dienos uždarymas, ataskaitos

Dienos uždarymas, ataskaitos. Baigus prekybą, kai žinoma, kad daugiau tą dieną nebus poreikio registruoti kvitų, atliekamas dienos uždarymas, kurio metu sugeneruojamos pardavimo sąskaitos bei grąžinimo sąskaitos, pagal tą dieną užregistruotus kvitus. BŪTINA kiekvieną dieną atlikti dienos uždarymą. Priešingu atveju apskaitoje nebus užregistruotos reikiamos operacijos.

1. Dienos uždarymas

1.1. Dienos uždarymas atliekamas kvitų paieškos lange. Pasirinkus [Kvitų komandos] -> [Sukurti sąskaitas]. Sistemoje pradedamos generuoti sąskaitos visiems kvitams, kuriems sąskaitos nesukurtos.
Screenshot_59
1.2. Sekančiu veiksmu reikia sukurti Grąžinimo sąskaitas, jei per dieną buvo atlikta grąžinimų. Tam tikslui pasirinkite [Kvitų komandos] -> [Sukurti sąskaitas grąžinimams]. Sistemoje pradedamos generuoti sąskaitos visiems grąžinimo kvitams, kuriems sąskaitos nesukurtos.
1.3. Sukūrus sąskaitas sistemoje pateikiamas suvestinis pranešimas kiek kokių sąskaitų sukurta. Lygiagrečiai kvitams, už kuriuos atsiskaityta grynais arba grąžinimo kvitams - sistemoje automatiškai sukuriamos mokėjimų operacijos; užregistruotiems avansams, už kuriuos atlikti mokėjimai grynaisiais - mokėjimai kasoje. Visi sukurti dokumentai turi pasitvirtinti automatiškai. Jei automatiškai nepatvirtinami - pasitikrinkite ar teisingai sukonfigūruotos korespondencijos pagal Korespondencijų konfigūravimas instrukciją.
Screenshot_60
1.4. Kiekvieno kvito eilutėje atsiranda nuoroda į sukurtą sąskaitą.
Screenshot_61
1.5. Jei kvitui jau yra sugeneruota sąskaita (pavyzdžiui: buvo poreikis sugeneruoti sąskaitą paprašius pirkėjui) - pakartotinai sąskaita dienos uždarymo metu nebus sugeneruota

2. Ataskaitos.

Kvitų lange yra galimybė susigeneruoti X ataskaitą, Z ataskaitą, Suminę ataskaitą periodui, Detalią ataskaitą periodui. Norint sugeneruoti ataskaitą kvitų paieškos lange spauskite [Kvitų komandos] ir pasirinkite iš sąrašo reikiamą ataskaitą
Screenshot_62
2.1. X ataskaita. X ataskaita daroma neribotą skaičių. Ji spausdinama norint pasitikrinti pinigų kiekiui aparate. Joje taip pat matosi visos įmuštos bei išimtos sumos tam momentui, kai ši ataskaitą atspausdinama.
2.2. Z ataskaita. Z ataskaita daroma baigus darbą. Tai suvestinė viso dienos darbo. Sutrauktos visos sumos - kiek iš viso į kokį skyrių gauta įplaukų, bendra dienos apyvarta, PVM , ir suma be PVM bei viso kiek per dieną inkasuota pinigų, jei buvo vykdomos išmokos (pvz., grąžintos prekės ar supirkta tara). Toje ataskaitoje matosi ar visi pinigai inkasuoti ar paliktas likutis.
2.3. Suminė ataskaita periodui.
2.4. Detali ataskaita periodui.