3. Pardavimo kvito registravimas panaudojant paimtą avansą

Pardavimo kvito registravimas panaudojant paimtą avansą. Jei sistemoje jau yra užregstruotas paimtas avansas ir dabar reikia užregistruoti pardavimo kvitą, kurio dalis arba visa suma bus padengiama paimtu avansu, sistemoje patogiausia rasti užregistruotą avansą ir iš jo kurti naują pardavimo kvitą. Taip pat galima kurti naują kvitą įprastai ir jame pridėti avansą.

1. Kvito kūrimas iš avanso kvito.

1.1. Raskite užregistruotą avansą kvitų paieškos lange. Patogiausia paieškos lange įvesti pirkėjo pavardės arba vardo fragmentą ar naudotis kitais esančias filtrais (pvz.: Pradžios data, Kvito ID ir panašiai)
Screenshot_23
1.2. Atvėrę avanso kvitą, spauskite viršuje esantį mygtuką [Sukurti kvitą]. Sistemoje bus pateiktas paklausimas ar tikrai norite sukurti pardavimo kvitą - pasirinkite [Taip].
Screenshot_24
1.3. Pagal avanse pridėtą suformuotą užsakymą Jums bus automatiškai sukurtas pardavimo kvitas. Kvito dešnėje pusėje matysite kvito informaciją, kur bus pateikta informacija apie:
1.3.1. Suma su PVM – apskaičiuojama bendra kvito suma, kurią turi sumokėti klientas už perkamas prekes/paslaugas
1.3.2. Mokėtina suma – automtiškai įrašoma suma, kurią turėtų duoti klientas atskaičius jau sumokėtą avansą (nuo jos skaičiuosis grąža, jei mokama grynais). Būtina pakoreguoti sumą pagal tą, kokią duoda klientas. Spauskite Enter.
1.3.3. Įmokos tipas – parenkama, kuriuo būdu atsiskaito klientas už prekes/paslaugas:
1.3.3.1. Grynais
1.3.3.2. Kredito kortele (bankine kortele)
1.3.3.3. Dovanų čekiu (parenkama, kai atsiskaitoma įmonės ar partnerių dovanų kuponais)
Jei atsiskaitoma keliais tipais – nurodžius vieno tipo mokėtiną sumą ir pasirinkus tipą spaudžiamas ENTER klavišas. Tada nurodoma kita suma ir pasirenkamas tipas iš sąrašo. Spauskite Enter
1.3.4 Liko mokėti – jei į lauką „Mokėtina suma“ buvo įvesta mažiau nei rodoma „Suma su PVM“, tai rašoma, kiek klientui dar liko sumokėti įskaitant sumokėtą avansą
1.3.5. Viso sumokėta – automatiškai įrašoma suma kiek klientas sumokėjo įskaitant avansą
1.3.6. Grąža – apskaičiuojama kiek klientui reikia atiduoti grąžos.
Pagal pridėta paveikslą matyti, kad pirkėjo prekės su PVM kainuoja 176,00 eurus, tačiau pirkėjas buvo sumokėjęs 70 eurų avansą ir dabar atsiskaitydamas davė 200 eurų, todėl jam priklauso 94,00 eurų grąža.
Screenshot_25

2. Kvito kūrimas pridedant avansą į kvitą.

2.1. Kuriamas naujas kvitas įprastai kvitų paieškos lange spauskite [Naujas] arba sparčiuosius klavišus CTRL+N
2.2. Atvertame naujame kvito lange spauskite [Pridėti avansą]
Screenshot_26
2.3. Atveriamas nepanaudotų avansų paieškos langas, kur atlikę paiešką raskite reikiamą pridėti avansą ir pažymėję jį pridėkite į kvitą spausdami viršuje esantį mygtuką [Pasirinkti] arba apačioje [Gerai].
2.4. Toliau kvitas valdomas taip kaip aprašyta 1.3. punkte
3. Panaudojus avansą kvite, avanso statusas tampa Panaudota. Toliau atliekant avansų paiešką norint pridėti jį į kvitą avansas sąraše neberodomas.