Sąskaitų faktūrų iš nekilnojamo turto generavimas ir siuntimas nuomininkui

Sąskaitų faktūrų iš nekilnojamo turto generavimas ir siuntimas nuomininkui. Sugeneravus reikiamus priskaitymus kuriama pardavimo sąskaita. Pardavimo sąskaitos gali būti kuriamos konkrečioje Nuomos sutartyje arba Priskaitymų paieškoje.

1. Sąskaitų kūrimas konkrečioje sutartyje.

1.1. Norėdami sukurti pardavimo sąskaitą konkrečiai sutarčiai, atverkite reikiamos sutarties Priskaitymų skiltį ir pažymėję reikiamus priskaitymus spauskite [Kurti sąskaitą faktūrą].

1.2. Atvertoje lentelėje BŪTINAI nurodoma data. Jei yra poreikis sąskaitoms priskirti skirtingus serijų numerius – šis funkcionalumas realizuojamas pasirinkus reikšmę iš Sąskaita išrašyta už. Paspaudus Gerai -> sistema vėl pateikia pranešimą apie masinio proceso vykdymą, kurį galite patikrinti Masiniai procesai -> masinių procesų vykdymas. Jei procesas sėkmingai pabaigtas – skiltyje Nepavykusių sk. yra 0, sukurtos pardavimo sąskaitos matomos modulyje Pirkimai ir Pardavimai -> Pardavimai, kur sąskaitas galima peržiūrėti, pagal poreikį pakoreguoti (vienetų skaičių ar kitą informaciją) ir patvirtinant užregistruoti apskaitoje.

1.3. Reikiamus priskaitymus sutartyje taip pat galite išfiltruoti pasinaudoję filtrais

2. Sąskaitų faktūrų generavimas priskaitymuose.

Generuojant sąskaitas faktūras priskaitymuose, sąskaitos faktūros sugeneruojamos masiškai t.y. visiems pagal filtrą lange esantiems priskaitymams.
2.1. Eikite Sutartys -> Priskaitymai ir išfiltruokite reikiamus Priskaitymus, kuriems norite generuoti sąskaitas faktūras. Išfiltravę spauskite [Kurti sąskaitą-faktūrą]. Pasirinkite ar norite generuoti sąskaitas pažymėtoms eilutėms, ar sugeneruoti sąskaitas pagal nustatytą paieškos filtrą. Toliau analogiškai užpildoma informacija kaip ir generuojant sąskaitas faktūras konkrečioje sutartyje (1.2. punkte)

3. Sugeneravus sąskaitą faktūrą, Priskaitymų lange matoma sąskaitos informacija

4. Sąskaitų faktūrų siuntimas nuomininkams.

4.1. Sąskaitos faktūros siunčiamos Pirkimai ir Pardavimai -> Pardavimai. Pardavimų paieškoje išfiltruokite reikiamas sąskaitas ir spauskite [Išsiųsti sąskaitas el. paštu]

4.2.Atvertame lange pasirinkite ar norite siųsti pažymėtas sąskaitas, ar visas pagal nustatytą paieškos filtrą ir pasirinkite šabloną.

4.3. Prasidės masinis procesas, kurio metu sąskaita nuomininkui bus išsiųsta, jei Partnerio kortelėje bus nurodytas elektroninis paštas. Pasitikrinkite masinių procesų vykdyme, ar sąskaita išsiųsta sėkmingai