Papildomų išlaidų priskyrimas nuomos sutartims

Papildomų išlaidų priskyrimas nuomos sutartims. BSS Neklinojamas turtas yra galimybė priskirti nuomininkui ir kitas, sutartyje nenumatytas, išlaidas. Priskirtos sutarčiai išlaidos bus įtrauktos į atitinkamo mėnesio išrašytą pardavimo sąskaitą nuomininkui. Priskirtos papildomos išlaidos gali būti tos, kurios registruojamos Pirkimo sąskaitose arba Buhalterinėse pažymose. Žemiau rasite aprašymą abiems atvejams.
1. Papildomų išlaidų priskyrimas per pirkimus. Gali būti atvejų, kad tam tikros Jūsų sąnaudos, užregistruotos per pirkimus, turi būti priskirtos konkrečiam nuominikui (ar keliems). Pavyzdžiui buvo atlikti patalpų remonto darbai ir gautos sąskaitos už remontą suma paskirstoma tos patalpos nuomininkams. Tokiu atveju atliekami šie veiksmai:
1.1. Užregistruojama pirkimo sąskaita įprastai ir patvirtinama
1.2. Atverkite pirkimo sąskaitą ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Priskirti komunalinaims mok.].
Screenshot_2
1.3. Jums bus atvertas priskaitymo paskirstymo langas. Kur:
1.3.1. Pasirinkite komunalinio mokesčio tipą. Pasirenkamas komunalinio mokesčio tipas pvz.: Benros išlaidos, kur pats tipas gali atrodyti taip:
Screenshot_3
SVARBU: Komunalinių mokesčių konfigūracijos duomenų filtro informacija turi būti aprašyta taip,kad būtų atrenkama 1 punkte užregistruota pirkimo sąskaitą.
1.3.2. Nurodykite nuo kada bus taikomas mokestis (kurio mėnesio ar nuo kurio sąskaitoje bus atvaizduojamos papildomos išlaidos)
1.3.3. Paskirstyti per (mėn.) galite pasirinkti, kad suma būtų išskaidyta per kelis mėnesius.
1.3.4. Pasirinkite sutartis, kurioms reikia paskirstyti išlaidas
Screenshot_5
1.4. Užpildę informaciją spauskite [Gerai]

2. Papildomų išlaidų paskirstymas per Buhalterines pažymas. Yra galimybė priskirti sutartims ir tas išlaidas, kurios registruotos per buhalterines pažymas:
2.1. Sukurkite buhalterinę pažymą įprastai ir patvirtinkite.
2.2. Atverkite buhalterinę pažymą ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Priskirti komunalinaims mok.].
Screenshot_6
2.3. Jums bus atvertas analogiškas langas kaip kad aprašyta 1.3. punkte, užpildykite jį ir spauskite [Gerai] Screenshot_7
3. Priskirtas nuomos sutartis galite peržiūrėti Pirkimo sąskaitos ar Buhalterinės pažymos skiltyje Priskirtos nuomos sutartys
Screenshot_8