Komunalinių pagal skaitiklius skaičiavimas nurodžius koeficientą skaitiklyje

Komunalinių pagal skaitiklius skaičiavimas nurodžius koeficientą skaitiklyje. Realizuota galimybė skaitiklio informacijoje nurodyti koeficientą. Pagal nurodytą koeficientą paskaičiuojami komunaliniai mokesčiai pagal skaitiklius. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite žemiau.
1. Skaitiklius rasite Resursai -> Skaitikliai. Kuriant naują skaitiklį arba jau sukurtame yra galimybė nurodyti koeficientą

2. Šio koeficiento reikšmę taip pat galima ir suimportuoti skaitiklių importo metu. Tam turėtumėte naudoti skaitiklių importo failą, kuriame būtų nurodyta Koeficiento reikšmė. SVARBU: koeficiento reikšmė faile turi būti įterpiama prieš reikšmes, priešingu atveju importas nepavyks. Pavyzdinį importo failą su koeficiento reikšmės importu rasite čia .

3. Skaičiuojant komunalinius mokesčius pagal skaitiklius bus įvertinamas skaitiklyje nurodytas koeficientas ir galutinė reikšmė bus dauginama iš skaitiklyje nurodyto koeficiento. Pavyzdžiui:
3.1. Skaitiklyje nurodytas koeficientas 0,90.

3.2. Skaitiklyje nurodomi/suimportuojami 02 mėnesio rodmenys

3.3. Skaičiuojami komunaliniai mokesčiai už 02 mėnesį. Suma pagal skaitiklius paskaičiuojama: rodmenų skirtumas x tarifas x skaitiklio koeficientas