Automatiškai išrašytų sąskaitų iš pardavimo sutarčių Atidėjimo termino valdymas.

Automatiškai išrašytų sąskaitų Atidėjimo termino valdymas. Atlikę instrukcijoje nurodytus veiksmus, turėsite galimybę automatiškai generuojant pardavimo sąskaitas pagal sutartis klientams už nuomą ir komunalinius mokesčius,  nurodyti skirtingą Atidėjimo (Sąskaitos apmokėjimo) terminą. Būna situacijų, kai priskaitant klientui mokestį už nuomojamą plotą ir už komunalinius mokesčius yra poreikis nurodyti skirtingas Atidėjimų datas.  Pavyzdžiui: nuomos sąskaitos mokamos už einamąjį mėnesį turi 5 dienų Atidėjimo terminą  nuo sąskaitos išrašymo, o sąskaitos už komunalinius mokesčius už praeitą mėnesį –  15 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Tokiu atveju sistemoje atliekami veiksmai:
Atverkite Sutartį, kurios eilutėms (objektams) turi skirtis Atidėjimų terminas.  Eikite į skiltį Sutarties objektai. Raskite stulpelį Mokėjimo planas.

1 prt
Šiame stulpelyje yra galimybė kiekvienai sutarties eilutei nurodyti skirtingą mokėjimo planą. Jei sutarties pagrindinėje informacijoje  yra nurodytas mokėjimo planas – į detales sutarčių eilutes Mokėjimo planas bus perkeltas automatiškai. Jei yra poreikis nusirodyti kitokį Mokėjimo planą – spauskite Mokėjimo plano stulpelyje prie atitinkamos sutarties eilutės lupos simbolį ir iš sąrašo pasirinkite reikiamą mokėjimo planą.
2 prt

Jei reikiamo mokėjimo plano nėra – susikurkite šioje lentelėje paspaudę mygtuką Naujas.
3 prt
Atvertoje Mokėjimo plano lentelėje nurodykite:

  1. Kodą – nurodomas norimas kodas
  2. Pavadinimas – nurodomas pavadinimas
  3. Pridėti mokėjimą – atsiradusioje eilutėje nurodoma:
  4. Atidėjimas d. – nurodomas atidėjimo dienų skaičius
  5. Mokėjimo dalis – nurodoma mokėjimo dalis procentais, kuri turi būti apmokėta iki nurodytos datos (dažniausiai nurodoma 100 proc.)
  6. Fiksuota mėn. d. – nurodoma konkreti mėnesio diena, iki kurios turi būti sumokamas mokestis.

Pridėjus reikiamą Mokėjimo planą kiekvienai sutarties eilutei – generuojamose pardavimo sąskaitose apmokėjimo terminą turėsite tokį, koks pridėtas Mokėjimo planas sutarties eilutei, pagal kurią generuojama pardavimo sąskaita.
Daugiau informacijos apie automatinį sąskaitų generaimą iš pardavimo sutarčių rasite čia