13. Nekilnojamo turto registras

Grupių suvedimas ir koregavimas


Produktų katalogas -> Grupės suvedamos reikalingos grupės, pagal tai, kaip norima skirstyti registruojamus NT objektus.
administravimasKiekvienai grupei galima priskirti jai reikalingus atributus, kurie kuriami Administravimas-> Atributai modulyje. Visoms nekilnojamo turto grupėms reikalingi atributai turi būti priskiriami grupei „Nekilnojamas turtas“, kadangi vaikinės grupės paveldi tėvinių grupių atributus.
Pasižymėjus grupę, kuriai norima priskirti atributus, reikia eiti į lapą Atributai. Spausti mygtuką Pridėti egzistuojantį ir atsidariusiame lange parinkti reikiamus atributus.
administravimas

Vietų suvedimas ir koregavimas


Turtas -> Vietos modulyje vedamos NT geografinės objektų vietos. Taip pat čia kaip Vietos suvedami NT objektai, kurie bus dalijami.
administravimas

Resursų peržiūros iš paieškos lango

Resursų peržiūros ir paieškos langas susidės iš trijų dalių : vietų medžio, charakteristikų suvestinės su datos filtru, objektų sąrašo su paieška. Resursų sąraše turi būti atvaizduojami visi resursai su savo informacija.
Planavimas -> Resursai modulyje galima atlikti paiešką tarp jau suvestų Nekilnojamo turto objektų. Žemiau pavyzdyje matyti, kad pažymėjus norimo objekto dalį – pažymėta pastato P 51a Antras aukštas – dešinėje lango pusėje išrenkamos patalpos priskirtos Vietai Vilnius\Šnipiškės\P51a\Antras aukštas. Charakteristikų suvestinėje matyti, kad rugpjūčio 18 dienai šiame aukšte yra 214 kv.m. laisvo nuomojamo ploto.

Charakteristikų suvestinė

Charakteristikų suvestinėje informacija turi būti rodoma priklausomai nuo to, kuri vietų medžio šaka yra pažymėta ir priklausomai nuo to, kokia data parinkta datų filtre.
Paieškos lange turi būti galima matyti šią informaciją:
- Statusas: laisva, užimta
- Nuomojamas plotas, kv.m.
- Nuomojamas plotas, a.
- Parduodamas plotas, kv.m.
- Parduodamas plotas, a.
Abiems statusams reikia paskaičiuoti išvardintas charakteristikas. Laisvi plotai apskaičiuojami pagal Prieinamas Nuo ir Prieinamas Iki datas ir tikrinama ar jie neturi jokių sukurtų veiksmų pasirinktomis dienomis. Užimti plotai apskaičiuojami pagal jiems priskirtus veiksmus
administravimas

Papildomi paieškos kriterijai

Šalia standartinių paieškos kriterijų (paieškos tarp visų stulpelių, kurie yra matomi peržiūroje), resursų peržiūros lange turi veikti tokia paieška:
Turi būti galimybė pasirinkti Statusą (laisvas arba užimtas) tuomet parenkamos datos Nuo Iki (Iki pasirinkti nėra privaloma).
Jei parenkama Laisvas ir data nuo 2012.01.01 iki 2012.12.31, tuomet paieškos rezultatas turi būti visi resursai, kurie yra prieinami tomis datomis ir tame intervale nėra nė vieno veiksmo.
Jei parenkama Užimtas ir datos nuo 2012.01.01 iki 2012.12.31, tuomet paieškos rezultatas turi būti visi resursai, kurie bent vienai iš tų dienų turi suvestą veiksmą.
administravimasNuomojamą/parduodamą plotą turi būti galima ieškoti analogiškai kaip datas NUO IKI. Pvz. žemiau paveikslėlyje:
administravimas

Naujo NT objekto (resurso) sukūrimas

Nauji NT objektai suvedami modulio Planavimas srityje Resursai. Peržiūros lange spausti mygtuką Naujas. Informacijos lape suvedama didžioji dalis pagrindinės informacijos apie nekilnojamą turtą (detaliau kiekvienas laukas aprašytas paveikslėlyje). Dešiniame šone esančių skilčių paskirtis taip pat aprašyta paveikslėlyje.
Skiltys Pastabos, Dokumentai, Veiklos, Istorija – standartinės ir veikimas analogiškas kaip pvz. partneriuose.
Skilties Apskaita jums vėliau nesimatys ir netrukdys darbui.
Globalių grupių taip pat abejoju ar prireiks, nes jau ir taip turim dviejų rūšių grupavimą (Grupės ir Vietos).
administravimasResursų lape nurodoma Vieta, kuriai priklauso NT objektas, datos nuo kada, iki kada gali būti objektas nuomojamas ar parduodamas. Charakteristikų dalyje, nurodomas objekto plotas. Jei objektas ir nuomojamas ir parduodamas plotas nurodomas prie abiejų charakteristikų.
administravimasNorint užfiksuoti, kad tam tikru metu NT objektas yra išnuomotas arba nuo tam tikros datos jis yra parduodamas einama į lapą Veiksmai. Spausti mygtuką „Naujas veiksmas“ . Atsidariusiame lange pasirinkti veiksmo tipą ir nurodyti datas. Jei nuomos terminas turi pradžią ir pabaigą nurodomos abi datos. Jei vyksta pardavimo fiksavimas nurodoma tik data Nuo ir spaudžiama Toliau.
Užfiksavus, kad NT objektas nuo tam tikros datos turi jam sukurtą veiksmą, t.y. yra išnuomotas arba parduotas, įgyja statusą Užimtas. Ieškant tarp laisvų NT objektų jo tame datos rėžyje neberas. Praėjus nustatytam terminui, vėl NT objektas bus randamas ieškant laisvų.
administravimas