Kaip valdyti produktus ir jų grupes?

Kaip valdyti produktus ir jų grupes?

BSS CRM visi produktai skirstomi į grupes. Kiekvienas produktas turi priklausyti vienai produktų katalogo grupei.
Norėdami sukurti produktų grupę:
1. Atverkite modulio Produktų katalogas sritį Grupės.
2. Atsivėrusiame grupių lange pažymėkite grupę, po kuria norite sukurti naują grupę, ir paspauskite mygtuką Pridėti grupę.
3. Atsidariusiame grupės lange nurodykite jos pavadinimą ir išsaugokite duomenis.
4. Sukurta nauja grupė, kurią galite priskirti bet kuriam iš produktų.
Pastaba: Visi grupei priskirti produktai matomi lape Produktai. Lape Informacija galite nurodyti savybes, kurias vėliau galėsite automatiškai pritaikyti visiems grupei priklausantiems produktams (mygtukas Taikyti grupės savybes). Lape Atributai galite pridėti sistemoje egzistuojančius produktų atributus, kuriuos vėliau galėsite pritaikyti visiems grupei priklausantiems produktams (mygtukas Deleguoti reikšmes produktams).
Kuomet suformuotas prekių grupių hierarchinis medis, galite kurti produktus:
5. Atverkite modulio Produktų katalogas sritį Produktai.
6. Atsivėrusiame produktų peržiūros lange paspauskite mygtuką Naujas.
7. Atsivėrusiame lange nurodykite produkto kodą, pavadinimą.
8. Nurodykite produkto gamintoją: paspauskite paieškos mygtuką, esantį laukelio Gamintojas pabaigoje, atsidariusiame paieškos lange susiraskite gamintoją ir pasirinkite jį. Jei duomenys apie reikalingą gamintoją nėra suvesti, paspauskite paieškos lange esantį mygtuką Naujas, atsidariusiame tuščiame lange suveskite gamintojo informaciją, išsaugokite ją, uždarykite langą ir pasirinkite sukurtą gamintoją. Gamintojas priskiriamas produktui, t.y. jo pavadinimas matomas laukelyje Gamintojas.
Pastaba: Gamintojo duomenis peržiūrėti ir pakoreguoti galite bet kada: spragtelėkite pele ties laukelyje Gamintojas esančia gamintojo piktograma arba tiesiogiai iš modulio Administravimas srities Gamintojai.
9. Nurodykite prekės grupę: paspauskite paieškos mygtuką, esantį laukelio Grupė pabaigoje, atsidariusiame paieškos lange susiraskite grupę ir pasirinkite ją. Grupė priskiriama produktui, t.y. jos pavadinimas matomas laukelyje Grupė.
Pastaba: Produktų grupę galite keisti iš produktų peržiūros lango, pažymėjus produktą ir įrankių juostoje paspaudus mygtuką Keisti grupę.
10. Nurodykite produkto savikainą bei bazinę kainą (kainą be PVM, nuo kurios gali būti taikoma nuolaida klientams).
11. Nurodykite kitą papildomą produkto informaciją.
12. Jei reikia, nurodykite produkto tiekėjo informaciją: spauskite mygtuką Tiekėjų informacija -> Pridėti tiekėjo produktą ir atsidariusiame lange nurodykite prekės tiekimo informaciją ir išsaugokite duomenis.
Pastaba: Produkto tiekėjai konfigūruojami modulio Administravimas srityje Tiekėjai.
13. Jei reikia, srityje Paveikslėliai priskirkite produktą vaizduojančius paveikslėlius: atverkite šią skiltį, spauskite mygtuką Pridėti paveikslėlį ir dokumentų paieškos lange susiraskite reikiamą paveikslėlį. Media skiltyje vieną iš priskirtų paveikslėlių galite pažymėti kaip pagrindinį. Pagrindinis paveikslėlis matomas produkto skiltyje Informacija bei produktų peržiūros lange.
Pastaba: Media skiltyje taip pat galite pridėti ir video medžiagą paspaudę mygtuką Pridėti video.
14. Prie kiekvienos produkto kortelės galite priskirti pastabas, dokumentus ir veiklas.
15. Išsaugokite produkto duomenis. Sukurtą produktą galite naudoti kurdami pasiūlymus ar išrašydami sąskaitas.
administravimas