Kaip užregistruoti prie veiklos praleistas valandas?

Kaip užregistruoti prie veiklos praleistas valandas?

Norint padėti tiksliau įvertinti, kiek laiko kiekvienas asmuo praleido atlikdamas konkrečią veiklą, BSS CRM realizuotas laiko apskaitos funkcionalumas.
Norėdami suvesti prie veiklos dirbtą laiką:
1. Atverkite veiklos skiltį Laiko apskaita ir paspauskite mygtuką Pridėti. Prie laiko kortelių sąrašo pridedamas papildomas įrašas.
2. Nurodykite laiką, datą, darbo aprašymą ir išsaugokite laiko kortelę, veiklos įrankių juostoje paspausdami mygtuką Saugoti.
Sukurta laiko kortelė automatiškai priskiriama prie veiklos. Laiko kortelę galite redaguoti tol, kol ji neturės žymės Sąskaita išrašyta.
Pastaba: Jei šios žymės nematote, gali būti, kad sistemos administratorius nesuteikė teisės jos matyti.
Visos laiko kortelės matomos modulio Planavimas skiltyje Laiko kortelės.
Pastaba: Skiltyje Laiko apskaita po laiko kortelių sąrašu matoma laiko suvestinė. Suvestinėje sumuojama tų kortelių, kurios yra matomos sąraše, informacija.
Laiko korteles taip pat galima kurti modulio Planavimas skiltyse Laiko kortelės ir Kalendorius.
administravimas