Kaip sukurti naują Gamintoją?

Kaip sukurti naują Gamintoją?

Jei BSS CRM bus naudojamas produktų katalogas ("Kaip valdyti produktus ir jų grupes?“), prieš pradedant formuoti katalogą būtina užregistruoti prekių gamintojus, kadangi produkto informacijoje gamintoją nurodyti privaloma.
Norėdami sukurti gamintojo įrašą:
1. Atverkite modulio Administravimas sritį Gamintojai. Atidaromas naudotojų peržiūros langas.
Pastaba: Jei nematote modulio Administravimas srities Gamintojai, gali būti, kad jums nesuteikta privilegija valdyti gamintojus. Kreipkitės į sistemos administratorių.
2. Atsidariusiame gamintojų peržiūros lange paspauskite mygtuką Naujas.
3. Atsidariusiame gamintojų detalių lange nurodykite gamintojo pavadinimą ir identifikacinį kodą.
4. Nurodykite, kad gamintojas yra aktyvus ir išsaugokite duomenis.
Sukurtą aktyvų gamintoją galėsite nurodyti prie produkto informacijos (žr. skyrių „Kaip valdyti produktus ir jų grupes?“).
Pastaba: Sistemos naudotojams, kuriems suteikta teisė valdyti produktų katalogą, paranku leisti dirbti ir su modulio Administravimas sritimi Gamintojai. Kitu atveju, kaskart neradęs tinkamo gamintojo, naudotojas turės kreiptis į sistemos administratorių.
administravimas